Intune Mobile Threat Defense bağlayıcılarıIntune Mobile Threat Defense connectors

Şunlar için geçerlidir: Klasik portalda IntuneApplies to: Intune in the classic portal
Azure portalında Intune hakkında belgeler mi arıyorsunuz?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Buraya gidin.Go here.

Intune Mobile Threat Defense bağlayıcıları, uyumluluk ilkeleriniz ve koşullu erişim kurallarınız için bilgi kaynağı olarak seçtiğiniz Mobile Threat Defense satıcınızdan yararlanmasına olanak sağlar.Intune Mobile Threat Defense connectors allow you to leverage your chosen Mobile Threat Defense vendor as a source of information for your compliance policies and conditional access rules. Bu, özellikle ele geçirilen mobil cihazlardan olmak üzere, BT Yöneticilerinin Exchange ve Sharepoint gibi şirket kaynaklarına bir koruma katmanı eklemesine olanak sağlar.This allows IT Administrators to add a layer of protection to their corporate resources such as Exchange and Sharepoint, specifically from compromised mobile devices.

Hangi sorunu çözer?What problem does this solve?

Şirketlerin hassas verileri fiziksel, uygulama tabanlı ve ağ tabanlı tehditlerin yanı sıra işletim sistemi güvenlik açıklarını içeren yeni tehditlerden koruması gerekir.Companies need to protect sensitive data from emerging threats including physical, app-based, and network-based threats, as well as operating system vulnerabilities. Geçmişte, şirketler bilgisayarları saldırıdan koruma konusunda proaktif olarak çalışırken, mobil cihazlar izlenmiyor ve korumasız bırakılıyordu.Historically, companies have been proactive when protecting PCs from attack, while mobile devices go un-monitored and unprotected. Mobil platformlarda uygulama yalıtımı ve denetlenen tüketici uygulama mağazaları gibi yerleşik korumalar bulunmasına rağmen, bu platformlar hala karmaşık saldırılara karşı savunmasızdır.Mobile platforms have built-in protection such as app isolation and vetted consumer app stores, but these platforms remain vulnerable to sophisticated attacks. Bugün, iş için cihaz kullanan çalışan sayısı daha fazladır ve hassas bilgilere daha çok erişim ihtiyacı duyarlar.Today, more employees use devices for work and need access to sensitive information. Cihazların giderek daha karmaşık hale gelen saldırılardan korunması gerekir.Devices need to be protected from increasingly sophisticated attacks.

Intune Mobile Threat Defense bağlayıcıları nasıl çalışır?How the Intune Mobile Threat Defense connectors work?

Bağlayıcı, Intune ve seçtiğiniz Mobile Threat Defense satıcınız arasında bir iletişim kanalı oluşturarak şirket kaynaklarını korur.The connector protects company resources by creating a channel of communication between Intune and your chosen Mobile Threat Defense vendor. Intune Mobile Threat Defense iş ortakları, raporlama veya uygulama amaçlarıyla, Intune ile paylaşmak üzere tehdit bilgilerini etkin bir şekilde tarayan ve analiz eden mobil cihazlar için sezgisel, dağıtımı kolay uygulamalar sunar.Intune Mobile Threat Defense partners offer intuitive, easy to deploy applications for mobile devices which actively scan and analyze threat information to share with Intune, for either reporting or enforcement purposes. Örneğin, bağlı bir Mobile Threat Defense uygulaması, Mobile Threat Defense satıcısına ağınızdaki bir telefonun Bağlantıyı İzinsiz İzleme saldırılarına karşı korunmasız bir ağa bağlandığını bildirirse, bu bilgi paylaşılır ve uygun bir risk düzeyinde (düşük/orta/yüksek) sınıflandırılır ve ardından cihaz ele geçirildiği sırada seçtiğiniz belirli kaynaklara erişimin kaldırılıp kaldırılmayacağını belirlemek için Intune’da yapılandırdığınız risk düzeyi izinleriyle karşılaştırılabilir.For example, if a connected Mobile Threat Defense app reports to the Mobile Threat Defense vendor that a phone on your network is currently connected to a network which is vulnerable to Man in the Middle attacks, this information is shared with and categorized to an appropriate risk level (low/medium/high) – which can then be compared with your configured risk level allowances in Intune to determine if access to certain resources of your choice should be revoked while the device is compromised.

Örnek senaryolarSample scenarios

Mobile Threat Defense çözümü, bir cihazı etkilenmiş olarak kabul ettiğinde:When a device is considered infected by the Mobile Threat Defense solution:

Mobile Threat Defense’te etkilenmiş cihaz

Cihaz düzeltildiğinde erişim izni verilir:Access is granted when the device is remediated:

Mobile Threat Defense Erişim verildi

Mobile Threat Defense iş ortaklarıMobile Threat Defense partners

Cihaz, ağ ve uygulama riskine dayalı olarak şirket kaynağına erişimi korumayı şununla öğrenin:Learn how to protect access to company resource based on device, network, and application risk with: