Microsoft Intune’da uygulama dağıtımlarını izlemeMonitor app deployments in Microsoft Intune

Şunlar için geçerlidir: Klasik portalda IntuneApplies to: Intune in the classic portal
Azure portalında Intune hakkında belgeler mi arıyorsunuz?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Buraya gidin.Go here.

Uygulama dağıtımı izlemeMonitor an app deployment

Intune yönetim konsolunda, yönettiğiniz uygulamaları ve tüm dağıtımların durumunu görebilirsiniz.You can see the apps that you manage and the status of any deployments in the Intune administration console. <!---App status is displayed in real-time. You don't have to wait for the device to check-in before you can see this.--->

Yönettiğiniz uygulamaları ve bunların durumunu görüntülemek içinTo view apps that you manage and their status

Uygulamalar çalışma alanında Uygulamalar düğümünü ve ardından Uygulamalar’ı seçin.In the Apps workspace, choose the Apps node, and then choose Apps.

Yönettiğiniz uygulamaların listesi görüntülenir.The list of apps that you manage appears. Herhangi bir uygulamayı seçerek konsol pencerelerinin alt bölmesinde uygulamanın yükleme durumunu görebilirsiniz.You can choose any app to see an installation status in the lower pane of the console windows. Diğer ayrıntıları görmek için bu durumu seçin.Choose this status to see further details. Örneğin, durum olarak 1 kullanıcı bu yazılımı kullanabilir gösteriliyorsa, iletiyi seçerek kullanıcının adını görebilirsiniz.For example, if the status shows 1 user has this software available, you can choose the message to see the name of the user.

İpucu

Yalnızca belirttiğiniz ölçütlere uyan uygulamaları (örneğin yüklenemeyen uygulamalar veya başarılı bir şekilde dağıtılan uygulamalar) görüntülemek için Filtreler açılan listesini kullanabilirsiniz.You can use the Filters drop-down list to show only apps that meet the criteria that you specify, like apps that failed to install or apps that were successfully deployed.

Uygulama filtreleri örneği

Buna ek olarak, Pano çalışma alanında uygulamalarınızın durumuna bir genel bakış sağlanır.Additionally, the Dashboard workspace shows an overview of the status of your apps. Genel bakışın herhangi bir yerine tıklarsanız, uygulamalar listesine gidersiniz.If you click anywhere in the overview, you'll be taken to the list of apps.

Uygulama hakkında ayrıntılı bilgileri görüntülemek içinTo view more detailed information about an app

Uygulamalar listesinde bir uygulama seçin ve ardından Özellikleri Görüntüle’yi seçin.In the list of apps, select any app, and then choose View Properties.

Uygulamanın Yazılım Özellikleri sayfasında şu sekmelerden birini seçin: Genel - Uygulama ve uygulamanın yükleme durumu hakkındaki genel bilgileri gösterir, Cihazlar - Uygulamanın hedeflenen dağıtımını başarıyla yüklemiş olan cihazları gösterir ve Kullanıcılar - Cihazları uygulamanın hedeflenen dağıtımını başarıyla yüklemiş olan kullanıcıları gösterir.On the Software Properties page for the app, choose one of these tabs: General - Shows general information about the app and its installation status, Devices - Shows the devices that successfully installed a targeted deployment of the app, and Users - Shows the users whose devices successfully installed a targeted deployment of the app.

Daha önce olduğu gibi, sekmelerin her birinde gösterilen değerleri yapılandırmak için yine Filtreler açılan listesini kullanabilirsiniz.As before, you can use the Filters drop-down list to configure the values shown on each of the tabs.