Windows bilgisayarlarını bilgisayar olarak yönetme ile mobil cihaz olarak yönetmeyi karşılaştırmaCompare managing Windows PCs as computers or mobile devices

Şunlar için geçerlidir: Klasik portalda IntuneApplies to: Intune in the classic portal
Azure portalında Intune hakkında belgeler mi arıyorsunuz?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Buraya gidin.Go here.

Kuruluşlar Microsoft Intune'u Windows bilgisayarlarını mobil cihaz yönetimi (MDM) ile mobil cihazlar olarak ya da Intune yazılım istemcisi ile bilgisayarlar olarak yönetmek için kullanabilir.Organizations can use Microsoft Intune to manage Windows PCs either as mobile devices with mobile device management (MDM) or as computers with the Intune software client. Microsoft, müşterilerin mümkün olan her durumda MDM yönetim çözümünü kullanmasını önerir.Microsoft recommends that customers use the MDM management solution whenever possible. Ancak, bu seçenekler arasındaki farkları daha iyi anlamanıza yardımcı olmak için, bu iki yönetim seçeneği aşağıdaki grafikte karşılaştırılmaktadır.To help you better understand the differences between these options, however, the following chart compares the two management options.

Olanak/ SenaryoCapability / Scenario Bilgisayar olarak WindowsWindows as Computer
Intune yazılım istemcisiIntune software client
Mobil Cihaz olarak WindowsWindows as Mobile Device
MDMMDM
İşletim sistemleriOperating systems Windows 10, Windows 8+, Windows 7, Windows VistaWindows 10, Windows 8+, Windows 7, Windows Vista Windows 10+Windows 10+
Intune Portalı desteğiIntune Portal support Silverlight konsoluSilverlight console Azure portalıAzure portal
Koşullu erişimConditional access YokNot available KullanılabilirAvailable
Koşullu erişim nedir?What is conditional access?
Toplu kayıtBulk enrollment YokNot available KullanılabilirAvailable
Windows cihazlar için toplu kayıtBulk enrollment for Windows devices
Cihaz profilleriDevice profiles YokNot available KullanılabilirAvailable
Microsoft Intune cihaz profilleri nelerdir?What are Microsoft Intune device profiles?
Aracısız kayıtAgentless enrollment YokNot available KullanılabilirAvailable
Windows cihazlarını kaydetmeEnroll Windows devices
Yazılım güncelleştirme yönetimiSoftware update management Windows Güncelleştirmeleri ve Microsoft uygulama güncelleştirmeleriWindows Updates and Microsoft app updates
Yazılım güncelleştirmeleri ile Windows bilgisayarlarını güncel tutunKeep Windows PCs up to date with software updates
Gerek Windows 10, gerekse Microsoft uygulamaları güncelleştirmeleri için İş İçin Microsoft MağazasıMicrosoft Store for Business for both Windows 10 and Microsoft apps updates
İş ayarları için Windows Update’i yapılandırmaConfigure Windows Update for Business settings
Yazılım lisans yönetimiSoftware license management KullanılabilirAvailable
Windows bilgisayarı yazılımı için lisans sözleşmelerini yönetmeManage license agreements for Windows PC software
İş İçin Microsoft Mağazası (yalnızca .appx uygulamaları)Microsoft Store for Business (.appx apps only)
İş İçin Microsoft Mağazası’ndan satın alınan uygulamaları yönetmeManage apps purchased from the Microsoft Store for Business
EnvanterInventory KullanılabilirAvailable
Windows bilgisayarları için donanım ve yazılım envanterini görüntülemeView hardware and software inventory for Windows PCs
KullanılabilirAvailable
Uygulama bilgilerini izlemeHow to monitor app information
Cihaz yönetimi nedirWhat is device management
Windows Güvenlik Duvarı ilkesiWindows Firewall policy KullanılabilirAvailable
Windows Güvenlik Duvarı ilkelerini kullanarak Windows bilgisayarlarının korunmasına yardımcı olmaHelp protect Windows PCs using Windows Firewall policies
YokNot available
Kötü amaçlı yazılımdan korumaAnti-malware protection Endpoint ProtectionEndpoint Protection
Endpoint Protection ile Windows bilgisayarların korunmasına yardımcı olmaHelp secure Windows PCs with Endpoint Protection
Windows DefenderWindows Defender
Windows Defender ayarlarıWindows Defender settings
Uzaktan yardımRemote assistance TeamViewerTeamViewer
Windows bilgisayarlar için uzaktan yardım isteme ve sağlamaRequest and provide remote assistance for Windows PCs
YokNot available
Uygulama dağıtımıApp deployment İş İçin Microsoft Mağazası'nda bulunmaz,Not available for Microsoft Store for Business,
yalnızca .exe, .appx ve çok dosyalı .msi.exe, .appx, and multi-file .msi only
Intune yazılım istemcisini çalıştıran Windows bilgisayarlarına uygulama yüklemeAdd apps for Windows PCs that run the Intune software client
Microsoft Mağazası uygulamaları ve iş kolu uygulamaları içindirAvailable for Microsoft Store apps and line-of-business apps
Windows mağazası uygulamaları eklemeHow to add Windows store apps
Windows iş kolu (LOB) uygulamaları eklemeHow to add Windows line-of-business (LOB) apps
Uygulama korumaApp protection YokNot available KullanılabilirAvailable
Uygulama koruma ilkeleri nedir?What are app protection policies?
Sistem durumu kanıtlamaHealth attestation YokNot available KullanılabilirAvailable

MDM Windows bilgisayarı yönetiminin avantajlarıAdvantages of MDM Windows PC management

Modern mobil cihaz yönetimi ile Windows bilgisayarı yönetimi aşağıdaki avantajlara sahiptir:Windows PC management with modern mobile device management has the following advantages:

  • Ölçeklenebilirlik - MDM yönetimi, Intune bulut yönetimi ile birlikte ölçeklenir.Scalability - MDM management scales with Intune cloud management. Intune yazılım istemcisi, 7000 bilgisayarlar ile sınırlıdır.The Intune software client is limited to 7000 PCs.
  • Basitlik - İndirilen bir yazılım istemcisine bağımlı olmadan işletim sistemine dahil edilen modern yönetim özelliklerini kullanırSimplicity - Uses modern management capabilities included in the operating system without relying on a downloaded software client
  • Tutarlılık - Windows bilgisayarlarınız kuruluşunuzdaki diğer tüm mobil cihazlar gibi yönetilirConsistency - Your Windows PCs are managed like all other mobile devices in your organization