Intune istemci yazılımını çalıştıran Windows bilgisayarlarını korumaya yardımcı olmak için ilkeleri kullanmaUse policies to help protect Windows PCs that run the Intune client software

Şunlar için geçerlidir: Klasik portalda IntuneApplies to: Intune in the classic portal
Azure portalında Intune hakkında belgeler mi arıyorsunuz?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Buraya gidin.Go here.

Microsoft Intune, Intune istemci yazılımı tarafından yönetilen Windows bilgisayarlarının güvenliğini sağlamaya yardımcı olmak için kullanabileceğiniz üç ilke sunar.Microsoft Intune offers three policies that you can use to help ensure the security of Windows PCs that the Intune client software manages.

Yazılım güncelleştirmeleriSoftware updates

Intune, Microsoft’tan veya diğer şirketlerden önemli yazılım güncelleştirmeleri kullanıma sunulduğunda bunu size bildirerek, yönettiğiniz Windows bilgisayarlarının güncelliğini korumanızı kolaylaştırır.Intune makes it easy for you to keep Windows PCs that you manage up-to-date by informing you when important software updates from Microsoft and other companies are available. Bu güncelleştirmeleri onaylayabilir veya reddedebilirsiniz.You can then approve or decline these updates. Onaylanan güncelleştirmeler tüm uygun bilgisayarlara otomatik olarak yüklenir.Approved updates will automatically be installed on all applicable PCs.

Windows Güvenlik DuvarıWindows Firewall

Windows Güvenlik Duvarı, bilgisayar korsanlarını, kötü amaçlı yazılımları ve diğer tehditleri Windows bilgisayarlarından uzak tutmaya yardımcı olur.The Windows Firewall helps to keep hackers, malware, and other threats from Windows PCs. Intune sayesinde, yönettiğiniz tüm bilgisayarlarda Windows Güvenlik Duvarı için ayar ve özellikleri yönetme imkanına sahip olursunuz.With Intune, you can manage settings and features for the Windows Firewall on all PCs that you manage.

Endpoint ProtectionEndpoint Protection

Bir BT yöneticisi olarak en önemli önceliklerinizden biri, yönettiğiniz Windows bilgisayarlarına kötü amaçlı yazılım ve virüs bulaşmasını engellemektir.As an IT admin, one of your top priorities is to keep the Windows PCs that you manage free of malware and viruses. Intune, Endpoint Protection ile tümleşik çalışarak kötü amaçlı yazılım tehditlerine karşı gerçek zamanlı koruma sağlar, kötü amaçlı yazılım tanımlarını güncel tutar ve bilgisayarları otomatik olarak tarar.Intune integrates with Endpoint Protection to provide real-time protection against malware threats, keep malware definitions up-to date, and automatically scan computers. Endpoint Protection, kötü amaçlı yazılım saldırılarını yönetmek ve izlemek için yardımcı araçlar da sağlar.Endpoint Protection also provides tools that help you to manage and monitor malware attacks.

Ayrıca bkz.See also

Microsoft Intune ilkeleriyle cihazlarınızda ayarları ve özellikleri yönetmeManage settings and features on your devices with Microsoft Intune policies