Microsoft Intune’u kullanarak uygulamaları devre dışı bırakmaRetire apps using Microsoft Intune

Şunlar için geçerlidir: Klasik portalda IntuneApplies to: Intune in the classic portal
Azure portalında Intune hakkında belgeler mi arıyorsunuz?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Buraya gidin.Go here.

Uygulamayı devre dışı bırakmak için kaldırmanız yeterli olur.To retire an app, you simply uninstall it. Uygulamaları Intune ile dağıtıp yönettiğinizde, bunları kaldırma işlemleri hem mobil cihazlarda ve hem de Windows bilgisayarlarında aynıdır.When you deploy and manage apps with Intune, the process for uninstalling the app is the same for both mobile devices and Windows PCs. Bu yordamın başarılı olması için uygulamanın kaldırma işlemini desteklemesi gerekir.The app must support the uninstallation process for this procedure to succeed.

Uygulamayı kaldırmaUninstall an app

  1. Microsoft Intune yönetici konsolunda Uygulamalar > Uygulamalar’ı seçin.In the Microsoft Intune administration console, choose Apps > Apps.

  2. Kaldırmak istediğiniz uygulamayı (daha önce dağıtılmış olan bir uygulama) seçin ve ardından Dağıtımı Yönet’i seçin.Select the app you want to uninstall (one that has been previously deployed), and then choose Manage Deployment.

  3. Dağıtım Eylemi sayfasında Onay sütunundan Kaldır ’ı seçin:On the Deployment Action page, select Uninstall from the Approval column.

Cihaz veya bilgisayar tarafından gerçekleştirilen bir sonraki uygulama denetiminde uygulama kaldırılır.When the device or computer next checks for apps, the app will be uninstalled.

Ayrıca bkz.See also

Microsoft Intune'da uygulamalar eklemeAdd apps in Microsoft Intune