Windows Phone 8.0 Şirket Portalı uygulaması kullanım dışıWindows Phone 8.0 Company Portal app deprecated

Uygulama hedefi: Klasik konsolda IntuneApplies to: Intune in the classic console
Azure'da Intune ile ilgili belge mi arıyorsunuz?Looking for documentation about Intune on Azure? Buraya gidin.Go here.

Windows 8.0 Şirket portalı uygulaması, Eylül 2016 itibariyle kullanım dışı bırakıldı.As of September 2016, the Windows 8.0 Company Portal app has been deprecated. Kayıtlı Windows 8.0 cihazlar yönetilmeye devam edilecek ancak yeni cihaz kaydedilemeyecektir.Enrolled Window 8.0 devices will remain in management but no new devices can be enrolled.

Ürün geri bildiriminde bulunmak için lütfen şu sayfayı ziyaret edin Intune Feedback