Windows Phone 8.0 Şirket Portalı uygulaması kullanım dışıWindows Phone 8.0 Company Portal app deprecated

Şunlar için geçerlidir: Klasik portalda IntuneApplies to: Intune in the classic portal
Azure portalında Intune hakkında belgeler mi arıyorsunuz?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Buraya gidin.Go here.

Windows 8.0 Şirket portalı uygulaması, Eylül 2016 itibariyle kullanım dışı bırakıldı.As of September 2016, the Windows 8.0 Company Portal app has been deprecated. Kayıtlı Windows 8.0 cihazlar yönetilmeye devam edilecek ancak yeni cihaz kaydedilemeyecektir.Enrolled Window 8.0 devices will remain in management but no new devices can be enrolled.