Microsoft Intune ile şirket kaynak erişimi sorunlarını gidermeTroubleshoot company resource access problems with Microsoft Intune

Şunlar için geçerlidir: Klasik portalda IntuneApplies to: Intune in the classic portal
Azure portalında Intune hakkında belgeler mi arıyorsunuz?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Buraya gidin.Go here.

Microsoft Intune eylemi bir hata kodu döndürdüğünde sorunları gidermenize yardımcı olması için bu konu başlığı altında verilen hata ve durum kodlarını kullanın.Use the error and status codes in this topic to help you troubleshoot problems when a Microsoft Intune action returns an error code.

Bu bilgiler sorununuzu çözmezse, yardım almanın daha fazla yolunu öğrenmek için bkz. Microsoft Intune için destek alma.If this information does not solve your problem, see How to get support for Microsoft Intune to find more ways to get help.

MDM ile yönetilen Windows cihazları için durum kodlarıStatus codes for MDM managed Windows devices

Durum koduStatus code Hata iletisiError message Yapılması gerekenWhat to do
10 (APP_CI_ENFORCEMENT_IN_PROGRESS)10 (APP_CI_ENFORCEMENT_IN_PROGRESS) Yükleme devam ediyorInstallation in progress
20 (APP_CI_ENFORCEMENT_IN_PROGRESS_WAITING_CONTENT)20 (APP_CI_ENFORCEMENT_IN_PROGRESS_WAITING_CONTENT) İçerik bekleniyorWaiting for content
30 (APP_CI_ENFORCEMENT_ERROR_RETRIEVING_CONTENT)30 (APP_CI_ENFORCEMENT_ERROR_RETRIEVING_CONTENT) İçerik alınıyorRetrieving content Olası Neden: İş durumu 30, bir uygulamanın kullanıcı tarafından indirmesinin başarısız olduğunu belirtir.Probable Cause: Job status 30 indicates that a user download of an app failed.

Bunun olası nedenleri şunlar olabilir:Likely causes for this may be:

İndirme devam ederken cihazın İnternet bağlantısı kesilmiştir.The device lost Internet connectivity while the download was in progress.

Kayıt sırasındaki cihaza verilen sertifikanın süresi sona ermiştir.The certificate issued to the device at the time of enrollment may have expired.

Sorun Giderme:Mitigation:

Cihaz sertifikası süresinin dolmadığını onaylamak için cihazda Denetim Masası’ndan Şirket Uygulamaları uygulamasını başlatın; süresi dolmuşsa cihazı yeniden kaydetmeniz gerekir.Launch the Company Apps app from Control Panel on the device to confirm that the device certificate hasn’t expired; if it has then you will need to re-enroll the device.

Cihazın İnternet’e bağlı olduğunu onaylayın ve uygulamayı yeniden istemeyi deneyin.Confirm that the device is connected to the Internet and try to request the app again.
40 (APP_CI_ENFORCEMENT_IN_PROGRESS_CONTENT_DOWNLOADED)40 (APP_CI_ENFORCEMENT_IN_PROGRESS_CONTENT_DOWNLOADED) İçerik indirme tamamlandıContent download complete
50 (APP_CI_ENFORCEMENT_IN_PROGRESS_INSTALLING)50 (APP_CI_ENFORCEMENT_IN_PROGRESS_INSTALLING) Yükleme devam ediyorInstallation in progress
60 (APP_CI_ENFORCEMENT_ERROR_INSTALLING)60 (APP_CI_ENFORCEMENT_ERROR_INSTALLING) Yükleme Hatası oluştuInstallation Error occurred Uygulama yüklemesi, indirmeden sonra başarısız oldu.The app installation failed after download.

Uygulamanın imzalandığı kod imzalama sertifikası cihazda yok.The code signing certificate with which app was signed is not present on the device.

Uygulamanın bağlı olduğu bir çerçeve bağımlılığı, cihazda yüklü olarak bulunmadı.A framework dependency on which the application depends is not found installed on the device.


İş çerçevesi bağımlılığının eksik olması nedeniyle yükleme hatası olması durumunda yöneticinin uygulama paketiyle birlikte iş çerçevesini paketleyerek uygulamayı yeniden yayımlaması gerekir.In case the installation failure is due to a missing framework dependency, the admin will have to re-publish the application again packaging the framework along with the application package.

İndirilen uygulama paketi geçerli bir paket değildir, bozulmuş olabilir veya cihazdaki işletim sistemi sürümüyle uyumlu olmayabilir.The application package downloaded isn’t a valid package, may have been corrupted, or may not be compatible with the OS version on the device.
70 (APP_CI_ENFORCEMENT_SUCCEEDED)70 (APP_CI_ENFORCEMENT_SUCCEEDED) Yükleme BaşarısıInstallation Success
80 (APP_CI_ENFORCEMENT_IN_PROGRESS)80 (APP_CI_ENFORCEMENT_IN_PROGRESS) Kaldırma devam ediyorUninstall in progress
90 (APP_CI_ENFORCEMENT_ERROR)90 (APP_CI_ENFORCEMENT_ERROR) Kaldırma Hatası oluştuUninstall Error occurred
100 (APP_CI_ENFORCEMENT_SUCCEEDED)100 (APP_CI_ENFORCEMENT_SUCCEEDED) Kaldırma BaşarılıUninstall Success
110 (APP_CI_ENFORCEMENT_ERROR)110 (APP_CI_ENFORCEMENT_ERROR) İçerik karması uyuşmazlığıContent hash mismatch
120 (APP_CI_ENFORCEMENT_ERROR)120 (APP_CI_ENFORCEMENT_ERROR) SLK / yan yükleme etkin değilSLK / side loading not enabled
130 (APP_CI_ENFORCEMENT_ERROR)130 (APP_CI_ENFORCEMENT_ERROR) MSADP lisans yüklemesi başarısız olduMSADP license install failed
Durum yok (APP_CI_ENFORCEMENT_UNKNOWN)No status (APP_CI_ENFORCEMENT_UNKNOWN) yokn/a Şu anda durum bilinmiyor.The status is currently unknown.

Şirket kaynağına erişim (genel hatalar)Company resource access (common errors)

Durum koduStatus code Onaltılık hata koduHexadecimal error code Hata iletisiError message
-2016281101-2016281101 0x87D1FDF30x87D1FDF3 MDM CRP isteği bulunamadıMDM CRP request not found
-2016281102-2016281102 0x87D1FDF20x87D1FDF2 NDES URL'si bulunamadıNDES URL not found
-2016281103-2016281103 0x87D1FDF10x87D1FDF1 MDM CRP sertifika bilgisi bulunamadıMDM CRP certificate info not found
-2016281104-2016281104 0x87D1FDF00x87D1FDF0 MDM CI sertifika bilgisi bulunamadıMDM CI certificate info not found
-2016281105-2016281105 0x87D1FDEF0x87D1FDEF Kural değerlendirilemediFailed to evaluate the Rule
-2016281106-2016281106 0x87D1FDEE0x87D1FDEE Çakışma çözümlemesinde kaybedildiğinden uygulanamazNot applicable because it lost in conflict resolution
-2016281107-2016281107 0x87D1FDED0x87D1FDED Desteklenmeyen ayar bulma kaynağıUnsupported setting discovery source
-2016281108-2016281108 0x87D1FDEC0x87D1FDEC Başvurulan ayar, CI'da bulunamadıReferenced setting not found in CI
-2016281109-2016281109 0x87D1FDEB0x87D1FDEB Veri türü dönüştürmesi başarısız olduData type conversion failed
-2016281110-2016281110 0x87D1FDEA0x87D1FDEA CIM ayarı için geçersiz parametreInvalid parameter to CIM setting
-2016281111-2016281111 0x87D1FDE90x87D1FDE9 Bu cihaz için uygulanamazNot applicable for this device
-2016281112-2016281112 0x87D1FDE80x87D1FDE8 Düzeltme işlemi başarısız olduRemediation failed
-2016330905-2016330905 0x87D13B670x87D13B67 Uygulama durumu bilinmiyorThe app state is unknown
-2016330906-2016330906 0x87D13B660x87D13B66 Uygulama yönetiliyor, ancak kullanıcı tarafından kaldırıldıThe app is managed, but has been removed by the user
-2016330907-2016330907 0x87D13B650x87D13B65 Cihaz, kullanım kodunu kullanıyorThe device is redeeming the redemption code
-2016330908-2016330908 0x87D13B640x87D13B64 Uygulama yüklemesi başarısız olduThe app install has failed
-2016330909-2016330909 0x87D13B630x87D13B63 Kullanıcı, uygulamayı güncelleştirme teklifini reddettiThe user rejected the offer to update the app
-2016330910-2016330910 0x87D13B620x87D13B62 Kullanıcı, uygulamayı yükleme teklifini reddettiThe user rejected the offer to install the app
-2016330911-2016330911 0x87D13B610x87D13B61 Kullanıcı, yönetilen uygulama yüklemesi gerçekleşmeden önce uygulamayı yüklediThe user has installed the app before managed app installation could take place
-2016330912-2016330912 0x87D13B600x87D13B60 Uygulama yüklenmek üzere zamanlandı, ancak işlemi tamamlamak için bir kullanım kodu gerekiyorThe app is scheduled for installation, but needs a redemption code to complete the transaction
-2016341109-2016341109 0x87D1138B0x87D1138B iOS cihazı bir hata döndürdüiOS device has returned an error
-2016341110-2016341110 0x87D1138A0x87D1138A iOS cihazı yanlış biçim nedeniyle komutu reddettiiOS device has rejected the command due to incorrect format
-2016341111-2016341111 0x87D113890x87D11389 iOS cihazı, beklenmeyen bir Boşta durumu döndürdüiOS device has returned an unexpected Idle status
-2016341112-2016341112 0x87D113880x87D11388 iOS cihazı şu anda meşguliOS device is currently busy

iOS cihazları tarafından döndürülen hatalarErrors returned by iOS devices

Durum koduStatus code Onaltılık hata koduHexadecimal error code Hata iletisiError message
-2016299111-2016299111 0x87D1B7990x87D1B799 İç hataInternal error
-2016299112-2016299112 0x87D1B7980x87D1B798 İç hataInternal error
-2016300111-2016300111 0x87D1B3B10x87D1B3B1 36001:(iç hata)36001:(internal error)
-2016300112-2016300112 0x87D1B3B00x87D1B3B0 36000:Hücresel şebeke zaten yapılandırılmış36000:Cellular already configured
-2016301110-2016301110 0x87D1AFCA0x87D1AFCA 35002:Tek bir yükte birden çok yazı tipi35002:Multiple fonts in a single payload
-2016301111-2016301111 0x87D1AFC90x87D1AFC9 35001:Yazı tipi yüklemesi başarısız oldu35001:Failed font installation
-2016301112-2016301112 0x87D1AFC80x87D1AFC8 35000:Geçersiz yazı tipi verileri35000:Invalid font data
-2016302109-2016302109 0x87D1ABE30x87D1ABE3 34003:Kerberos asıl adı geçersiz34003:Kerberos principal name invalid
-2016302110-2016302110 0x87D1ABE20x87D1ABE2 34002:Kerberos asıl adı eksik34002:Kerberos principal name missing
-2016302111-2016302111 0x87D1ABE10x87D1ABE1 34001:Geçersiz URL eşleşme deseni34001:Invalid URL match pattern
-2016302112-2016302112 0x87D1ABE00x87D1ABE0 34000:Geçersiz uygulama tanımlayıcısı eşleşme deseni34000:Invalid app identifier match pattern
-2016304112-2016304112 0x87D1A4100x87D1A410 32000:Çok sayıda uygulama32000:Too many apps
-2016305111-2016305111 0x87D1A0290x87D1A029 31001:Ayarlar uygulanamıyor31001:Cannot apply settings
-2016305112-2016305112 0x87D1A0280x87D1A028 31000:Kimlik bilgileri uygulanamıyor31000:Cannot apply credential
-2016306111-2016306111 0x87D19C410x87D19C41 30001:Zaman aşımına uğradı30001:Timed out
-2016306112-2016306112 0x87D19C400x87D19C40 30000:Kimlik doğrulaması başarısız oldu30000:Authentication failed
-2016307109-2016307109 0x87D1985B0x87D1985B 29003:Bozuk sertifika verisi29003:Bad certificate data
-2016307110-2016307110 0x87D1985A0x87D1985A 29002:29002:
-2016307111-2016307111 0x87D198590x87D19859 29001:29001:
-2016307112-2016307112 0x87D198580x87D19858 29000:Cihaz denetlenmiyor29000:Device not supervised
-2016308110-2016308110 0x87D194720x87D19472 28002:Duvar kağıdı ayarlanamıyor28002:Cannot set wallpaper
-2016308111-2016308111 0x87D194710x87D19471 28001:Bozuk duvar kağıdı resmi28001:Bad wallpaper image
-2016308112-2016308112 0x87D194700x87D19470 28000:Bilinmeyen öğe28000:Unknown item
-2016310111-2016310111 0x87D18CA10x87D18CA1 26001:Dosya düzeyinde şifreleme desteklenmiyor26001:File level encryption unsupported
-2016310112-2016310112 0x87D18CA00x87D18CA0 26000:Blok düzeyinde şifreleme desteklenmiyor26000:Block level encryption unsupported
-2016311110-2016311110 0x87D188BA0x87D188BA 25002:Kaldırılamıyor.25002:Cannot remove
-2016311111-2016311111 0x87D188B90x87D188B9 25001:Yüklenemiyor25001:Cannot install
-2016311112-2016311112 0x87D188B80x87D188B8 25000:Bozuk profil25000:Bad profile
-2016312109-2016312109 0x87D184D30x87D184D3 24003:Bozuk final profili24003:Bad final profile
-2016312110-2016312110 0x87D184D20x87D184D2 24002:Bozuk kimlik yükü24002:Bad identity payload
-2016312111-2016312111 0x87D184D10x87D184D1 24001:Öznitelik sözlüğü imzalanamıyor24001:Cannot sign attribute dictionary
-2016312112-2016312112 0x87D184D00x87D184D0 24000:Öznitelik sözlüğü oluşturulamıyor24000:Cannot create attribute dictionary
-2016313110-2016313110 0x87D180EA0x87D180EA 23002:Geçersiz sunucu sertifikası23002:Invalid server certificate
-2016313111-2016313111 0x87D180E90x87D180E9 23001:Bozuk sunucu yanıtı23001:Bad server response
-2016313112-2016313112 0x87D180E80x87D180E8 23000:Bozuk kimlik23000:Bad identity
-2016314099-2016314099 0x87D17D0D0x87D17D0D 22013:Geçersiz PKI İşlemi yanıtı22013:Invalid PKIOperation response
-2016314100-2016314100 0x87D17D0C0x87D17D0C 22012:CA Sertifikası depolanamıyor22012:Cannot store CACertificate
-2016314101-2016314101 0x87D17D0B0x87D17D0B 22011:CSR oluşturulamıyor22011:Cannot generate CSR
-2016314102-2016314102 0x87D17D0A0x87D17D0A 22010:Geçici kimlik depolanamıyor22010:Cannot store temporary identity
-2016314103-2016314103 0x87D17D090x87D17D09 22009:Geçici kimlik oluşturulamıyor22009:Cannot create temporary identity
-2016314104-2016314104 0x87D17D080x87D17D08 22008:Kimlik oluşturulamıyor22008:Cannot create identity
-2016314105-2016314105 0x87D17D070x87D17D07 22007:Geçersiz imzalı sertifika22007:Invalid signed certificate
-2016314106-2016314106 0x87D17D060x87D17D06 22006:Yetersiz CACaps22006:Insufficient CACaps
-2016314107-2016314107 0x87D17D050x87D17D05 22005:Ağ hatası22005:Network error
-2016314108-2016314108 0x87D17D040x87D17D04 22004:Desteklenmeyen sertifika yapılandırması22004:Unsupported certificate configuration
-2016314109-2016314109 0x87D17D030x87D17D03 22003:Geçersiz RAResponse22003:Invalid RAResponse
-2016314110-2016314110 0x87D17D020x87D17D02 22002:Geçersiz CAResponse22002:Invalid CAResponse
-2016314111-2016314111 0x87D17D010x87D17D01 22001:Anahtar çifti oluşturulamıyor22001:Cannot generate key pair
-2016314112-2016314112 0x87D17D000x87D17D00 22000:Geçersiz anahtar kullanımı22000:Invalid key usage
-2016315105-2016315105 0x87D1791F0x87D1791F 21007:Hesap doğrulanamıyor21007:Cannot verify account
-2016315106-2016315106 0x87D1791E0x87D1791E 21006:Sertifika şifresi çözülemiyor21006:Cannot decrypt certificate
-2016315107-2016315107 0x87D1791D0x87D1791D 21005: Hesap benzersiz değil (E-posta Profili cihazda zaten var)21005:Account not unique (Email Profile already exists on device)
-2016315108-2016315108 0x87D1791C0x87D1791C 21004:Hesap oluşturulamıyor21004:Cannot create account
-2016315109-2016315109 0x87D1791B0x87D1791B 21003:Ana bilgisayar adı yok21003:No host name
-2016315110-2016315110 0x87D1791A0x87D1791A 21002:Sunucudaki şifreleme ilkesine uymuyor21002:Cannot comply with encryption policy from server
-2016315111-2016315111 0x87D179190x87D17919 21001:Sunucudaki ilkeye uymuyor21001:Cannot comply with policy from server
-2016315112-2016315112 0x87D179180x87D17918 21000:Sunucudan ilke alınamıyor21000:Cannot get policy from server
-2016316110-2016316110 0x87D175320x87D17532 20002:Hesap benzersiz değil20002:Account not unique
-2016316111-2016316111 0x87D175310x87D17531 20001:Ana bilgisayar adı yok20001:No host name
-2016316112-2016316112 0x87D175300x87D17530 20000:Hesap oluşturulamıyor20000:Cannot create account
-2016317110-2016317110 0x87D1714A0x87D1714A 19002:Hesap benzersiz değil19002:Account not unique
-2016317111-2016317111 0x87D171490x87D17149 19001:Ana bilgisayar adı yok19001:No host name
-2016317112-2016317112 0x87D171480x87D17148 19000:Hesap oluşturulamıyor19000:Cannot create account
-2016318110-2016318110 0x87D16D620x87D16D62 18002:Geçersiz kimlik bilgileri18002:Invalid credentials
-2016318111-2016318111 0x87D16D610x87D16D61 18001:Ana bilgisayara ulaşılamıyor18001:Host unreachable
-2016318112-2016318112 0x87D16D600x87D16D60 18000:Bilinmeyen hata18000:Unknown error
-2016319110-2016319110 0x87D1697A0x87D1697A 17002:Hesap benzersiz değil17002:Account not unique
-2016319111-2016319111 0x87D169790x87D16979 17001:Ana bilgisayar adı yok17001:No host name
-2016319112-2016319112 0x87D169780x87D16978 17000:Hesap oluşturulamıyor17000:Cannot create account
-2016320110-2016320110 0x87D165920x87D16592 16002:Hesap benzersiz değil16002:Account not unique
-2016320111-2016320111 0x87D165910x87D16591 16001:Ana bilgisayar adı yok16001:No host name
-2016320112-2016320112 0x87D165900x87D16590 16000:Abonelik oluşturulamıyor16000:Cannot create subscription
-2016321109-2016321109 0x87D161AB0x87D161AB 15003:Geçersiz sertifika15003:Invalid certificate
-2016321110-2016321110 0x87D161AA0x87D161AA 15002:Ağ yapılandırması kilitlenemiyor15002:Cannot lock network configuration
-2016321111-2016321111 0x87D161A90x87D161A9 15001:VPN kaldırılamıyor15001:Cannot remove VPN
-2016321112-2016321112 0x87D161A80x87D161A8 15000:VPN yüklenemiyor15000:Cannot install VPN
-2016322110-2016322110 0x87D15DC20x87D15DC2 14002:Bulut yapılandırması zaten var14002:Cloud configuration already exists
-2016322111-2016322111 0x87D15DC10x87D15DC1 14001:Cihaz kilitli14001:Device locked
-2016322112-2016322112 0x87D15DC00x87D15DC0 14000:Geçersiz alan14000:Invalid field
-2016323107-2016323107 0x87D159DD0x87D159DD 13005:Proxy ayarlanamıyor13005:Cannot set up proxy
-2016323108-2016323108 0x87D159DC0x87D159DC 13004:EAP ayarlanamıyor13004:Cannot set up EAP
-2016323109-2016323109 0x87D159DB0x87D159DB 13003:WiFi yapılandırması oluşturulamıyor13003:Cannot create WiFi configuration
-2016323110-2016323110 0x87D159DA0x87D159DA 13002:Parola gerekli13002:Password required
-2016323111-2016323111 0x87D159D90x87D159D9 13001:Kullanıcı adı gerekli13001:Username required
-2016323112-2016323112 0x87D159D80x87D159D8 13000:Yüklenemiyor13000:Cannot install
-2016324070-2016324070 0x87D1561A0x87D1561A 12042:Bilinmeyen yerel ayar kodu12042:Unknown locale code
-2016324071-2016324071 0x87D156190x87D15619 12041:Bilinmeyen dil kodu12041:Unknown language code
-2016324072-2016324072 0x87D156180x87D15618 12040:iTunes store oturum açması gerekli12040:iTunes store login required
-2016324073-2016324073 0x87D156170x87D15617 12039:(kullanılmıyor)12039:(unused)
-2016324074-2016324074 0x87D156160x87D15616 12038:Uygulama yönetilmiyor12038:App not managed
-2016324075-2016324075 0x87D156150x87D15615 12037:Geçersiz kullanım kodu12037:Invalid redemption code
-2016324076-2016324076 0x87D156140x87D15614 12036:Geçerli durumda uygulama kaldırılamıyor12036:Cannot remove app in current state
-2016324077-2016324077 0x87D156130x87D15613 12035:Uygulama satın alınamıyor12035:App cannot be purchased
-2016324078-2016324078 0x87D156120x87D15612 12034:URL, HTTPS değil12034:URL is not HTTPS
-2016324079-2016324079 0x87D156110x87D15611 12033:Geçersiz bildirim12033:Invalid manifest
-2016324080-2016324080 0x87D156100x87D15610 12032:Bildirimde çok fazla uygulama var12032:Too many apps in manifest
-2016324081-2016324081 0x87D1560F0x87D1560F 12031:Uygulama yüklemesi devre dışı12031:App installation disabled
-2016324082-2016324082 0x87D1560E0x87D1560E 12030:Geçersiz URL12030:Invalid URL
-2016324083-2016324083 0x87D1560D0x87D1560D 12029:Uygulama yönetilmiyor12029:App not managed
-2016324084-2016324084 0x87D1560C0x87D1560C 12028:Kullanım için beklenmiyor12028:Not waiting for redemption
-2016324085-2016324085 0x87D1560B0x87D1560B 12027:Bir uygulama değil12027:Not an app
-2016324086-2016324086 0x87D1560A0x87D1560A 12026:Uygulama zaten kuyruğa alınmış12026:App already queued
-2016324087-2016324087 0x87D156090x87D15609 12025:Uygulama zaten yüklenmiş12025:App already installed
-2016324088-2016324088 0x87D156080x87D15608 12024:Uygulama bildirimi doğrulanamadı12024:Could not validate app manifest
-2016324089-2016324089 0x87D156070x87D15607 12023:Uygulama kimliği doğrulanamadı12023:Could not validate app iD
-2016324090-2016324090 0x87D156060x87D15606 12022:Geçersiz konu12022:Invalid topic
-2016324091-2016324091 0x87D156050x87D15605 12021:Geçersiz istek türü12021:Invalid request type
-2016324092-2016324092 0x87D156040x87D15604 12020:Sunucu tarafından yetkilendirilmemiş12020:Unauthorized by server
-2016324093-2016324093 0x87D156030x87D15603 12019:Gizli emanet kopyalanamıyor12019:Cannot copy escrow secret
-2016324094-2016324094 0x87D156020x87D15602 12018:Emanet anahtar çantası verileri kopyalanamıyor12018:Cannot copy escrow keybag data
-2016324095-2016324095 0x87D156010x87D15601 12017:Emanet anahtar çantası oluşturulamıyor12017:Cannot create escrow keybag
-2016324096-2016324096 0x87D156000x87D15600 12016:Kimlik eksik12016:Missing identity
-2016324097-2016324097 0x87D155FF0x87D155FF 12015:İletim belirteci alınamıyor12015:Cannot get push token
-2016324098-2016324098 0x87D155FE0x87D155FE 12014:Sağlama profili yönetilmiyor12014:Provisioning profile not managed
-2016324099-2016324099 0x87D155FD0x87D155FD 12013:Profil yönetilmiyor12013:Profile not managed
-2016324100-2016324100 0x87D155FC0x87D155FC 12012:MDM değiştirme uyumsuzluğu12012:MDM replacement mismatch
-2016324101-2016324101 0x87D155FB0x87D155FB 12011:Geçersiz MDM yapılandırması12011:Invalid MDM configuration
-2016324102-2016324102 0x87D155FA0x87D155FA 12010:İç tutarsızlık hatası12010:Internal inconsistency error
-2016324103-2016324103 0x87D155F90x87D155F9 12009:Geçersiz değiştirme profili12009:Invalid replacement profile
-2016324104-2016324104 0x87D155F80x87D155F8 12008:Yanlış biçimli istek12008:Malformed request
-2016324105-2016324105 0x87D155F70x87D155F7 12007:Yetkilendirilmemiş12007:Not authorized
-2016324106-2016324106 0x87D155F60x87D155F6 12006:Yeniden yönlendirme reddedildi12006:Redirect refused
-2016324107-2016324107 0x87D155F50x87D155F5 12005:Sertifika bulunamıyor12005:Cannot find certificate
-2016324108-2016324108 0x87D155F40x87D155F4 12004:Geçersiz iletme sertifikası12004:Invalid push certificate
-2016324109-2016324109 0x87D155F30x87D155F3 12003:Geçersiz sınama yanıtı12003:Invalid challenge response
-2016324110-2016324110 0x87D155F20x87D155F2 12002:İade edilemiyor12002:Cannot check in
-2016324111-2016324111 0x87D155F10x87D155F1 12001:Birden çok MDM örneği12001:Multiple MDM instances
-2016324112-2016324112 0x87D155F00x87D155F0 12000:Geçersiz erişim hakları12000:Invalid access rights
-2016325111-2016325111 0x87D152090x87D15209 11001:Özel APN zaten yüklü11001:Custom APN already installed
-2016325112-2016325112 0x87D152080x87D15208 11000:VPN yüklenemiyor11000:Cannot install APN
-2016326111-2016326111 0x87D14E210x87D14E21 10001:Geçersiz imzalayan10001:Invalid signer
-2016326112-2016326112 0x87D14E200x87D14E20 10000:Varsayılanlar yüklenemiyor10000:Cannot install defaults
-2016327106-2016327106 0x87D14A3E0x87D14A3E 9006:Sertifika kimlik değil9006:Certificate is not an identity
-2016327107-2016327107 0x87D14A3D0x87D14A3D 9005:Sertifika hatalı oluşturulmuş9005:Certificate is malformed
-2016327108-2016327108 0x87D14A3C0x87D14A3C 9004:Kök sertifika depolanamıyor9004:Cannot store root certificate
-2016327109-2016327109 0x87D14A3B0x87D14A3B 9003:WAPI verileri depolanamıyor9003:Cannot store WAPI data
-2016327110-2016327110 0x87D14A3A0x87D14A3A 9002:Sertifika depolanamıyor9002:Cannot store certificate
-2016327111-2016327111 0x87D14A390x87D14A39 9001:Bir yükte çok fazla sertifika var9001:Too many certificates in a payload
-2016327112-2016327112 0x87D14A380x87D14A38 9000:Geçersiz parola9000:Invalid password
-2016328112-2016328112 0x87D146500x87D14650 8000:Web Klibi yüklenemiyor8000:Cannot install Web Clip
-2016329105-2016329105 0x87D1426F0x87D1426F 7007:SMTP hesabı yanlış yapılandırılmış7007:SMTP account is misconfigured
-2016329106-2016329106 0x87D1426E0x87D1426E 7006:POP hesabı yanlış yapılandırılmış7006:POP account is misconfigured
-2016329107-2016329107 0x87D1426D0x87D1426D 7005:IMAP hesabı yanlış yapılandırılmış7005:IMAP account is misconfigured
-2016329108-2016329108 0x87D1426C0x87D1426C 7004:SMIME sertifikası bozuk7004:SMIME certificate is bad
-2016329109-2016329109 0x87D1426B0x87D1426B 7003:SMIME sertifikası bulunamadı7003:SMIME certificate not found
-2016329110-2016329110 0x87D1426A0x87D1426A 7002:Doğrulama sırasında bilinmeyen hata oluştu7002:Unknown error occurred during validation
-2016329111-2016329111 0x87D142690x87D14269 7001:Geçersiz kimlik bilgileri7001:Invalid credentials
-2016329112-2016329112 0x87D142680x87D14268 7000:Ana bilgisayara ulaşılamıyor7000:Host unreachable
-2016330110-2016330110 0x87D13E820x87D13E82 6002:Sorgu oluşturulamıyor6002:Cannot create query
-2016330111-2016330111 0x87D13E810x87D13E81 6001:Boş dize6001:Empty string
-2016330112-2016330112 0x87D13E800x87D13E80 6000:Anahtar zinciri sistem hatası6000:Keychain system error
-2016331097-2016331097 0x87D13AA70x87D13AA7 5015:Yetkisiz kullanım süresi ayarlanamıyor5015:Cannot set grace period
-2016331098-2016331098 0x87D13AA60x87D13AA6 5014:Geçiş kodu ayarlanamıyor5014:Cannot set passcode
-2016331099-2016331099 0x87D13AA50x87D13AA5 5013:Geçiş kodu temizlenemiyor5013:Cannot clear passcode
-2016331100-2016331100 0x87D13AA40x87D13AA4 5012:(kullanılmıyor)5012:(unused)
-2016331101-2016331101 5011:Yanlış geçiş kodu5011:Wrong passcode
-2016331102-2016331102 5010:Cihaz kilitli5010:Device locked
-2016331103-2016331103 0x87D13AA40x87D13AA4 5009:(kullanılmıyor)5009:(unused)
-2016331104-2016331104 0x87D13AA00x87D13AA0 5008:Geçiş kodu çok yeni5008:Passcode too recent
-2016331105-2016331105 0x87D13A9F0x87D13A9F 5007:Geçiş kodunun süresi doldu5007:Passcode expired
-2016331106-2016331106 0x87D13AA30x87D13AA3 5006:Geçiş kodu için alfasayısal karakterler gerekiyor5006:Passcode requires alpha characters
-2016331107-2016331107 0x87D13A9D0x87D13A9D 5005:Geçiş kodu için sayı gerekiyor5005:Passcode requires number
-2016331108-2016331108 0x87D13A9C0x87D13A9C 5004:Geçiş kodu, artan azalan karakterler içeriyor5004:Passcode has ascending descending characters
-2016331109-2016331109 0x87D13A9B0x87D13A9B 5003:Geçiş kodu tekrar eden karakterler içeriyor5003:Passcode has repeating characters
-2016331110-2016331110 0x87D13A9A0x87D13A9A 5002:Karmaşık karakter sayısı çok az5002:Too few complex characters
-2016331111-2016331111 0x87D13A990x87D13A99 5001:Benzersiz karakter sayısı çok az5001:Too few unique characters
-2016331112-2016331112 0x87D13A980x87D13A98 5000:Geçiş kodu çok kısa5000:Passcode too short
-2016332093-2016332093 0x87D136C30x87D136C3 4019:Birden Çok Uygulama Kilidi yükü4019:Multiple App Lock payloads
-2016332094-2016332094 0x87D136C20x87D136C2 4018:Birden çok APN veya Hücresel Şebeke yükü4018:Multiple APN or Cellular payloads
-2016332095-2016332095 0x87D136C10x87D136C1 4017:Birden çok genel HTTPProxy yükü4017:Multiple global HTTPProxy payloads
-2016332096-2016332096 0x87D136C00x87D136C0 4016:(İç hata)4016:(Internal error)
-2016332097-2016332097 0x87D136BF0x87D136BF 4015:Değiştirme profili bir MDM yükü içermiyor4015:Replacement profile does not contain an MDM payload
-2016332098-2016332098 0x87D136BE0x87D136BE 4014:Kullanılabilir cihaz kimliği yok4014:No device identity available
-2016332099-2016332099 0x87D136BD0x87D136BD 4013:Güncelleştirme başarısız oldu4013:Update failed
-2016332100-2016332100 0x87D136BC0x87D136BC 4012:Profil güncelleştirilemiyor4012:Profile is not updatable
-2016332101-2016332101 0x87D136BB0x87D136BB 4011:Son profil bir yapılandırma profili değil4011:Final profile is not a configuration profile
-2016332102-2016332102 0x87D136BA0x87D136BA 4010:Güncelleştirilen profil aynı tanımlayıcıya sahip değil4010:Updated profile does not have the same identifier
-2016332103-2016332103 0x87D136B90x87D136B9 4009:Cihaz kilitli4009:Device locked
-2016332104-2016332104 0x87D136B80x87D136B8 4008:Uyuşmayan sertifikalar4008:Mismatched certificates
-2016332105-2016332105 0x87D136B70x87D136B7 4007:Tanınmayan dosya biçimi4007:Unrecognized file format
-2016332106-2016332106 0x87D136B60x87D136B6 4006:Profil kaldırma tarihi geçmişte4006:Profile removal date is in the past
-2016332107-2016332107 0x87D136B50x87D136B5 4005:Geçiş kodu uyumlu değil4005:Passcode does not comply
-2016332108-2016332108 0x87D136B40x87D136B4 4004:Kullanıcı yüklemeyi iptal etti4004:User cancelled installation
-2016332109-2016332109 0x87D136B30x87D136B3 4003:Profil, yükleme için kuyruğa alınmamış4003:Profile not queued for installation
-2016332110-2016332110 0x87D136B20x87D136B2 4002:Yinelenen UUID4002:Duplicate UUID
-2016332111-2016332111 0x87D136B10x87D136B1 4001:Yükleme hatası4001:Installation failure
-2016332112-2016332112 0x87D136B00x87D136B0 4000:Profil ayrıştırılamıyor4000:Cannot parse profile
-2016333111-2016333111 0x87D132C90x87D132C9 3001:Tutarsız değer karşılaştırma algısı (iç hata)3001:Inconsistent value comparison sense (internal error)
-2016333112-2016333112 0x87D132C80x87D132C8 3000:Tutarsız kısıtlama algısı (iç hata)3000:Inconsistent restriction sense (internal error)
-2016334108-2016334108 0x87D12EE40x87D12EE4 2004:Desteklenmeyen alan değeri2004:Unsupported field value
-2016334109-2016334109 0x87D12EE30x87D12EE3 2003:Alanda bozuk veri türü2003:Bad data type in field
-2016334110-2016334110 0x87D12EE20x87D12EE2 2002:Zorunlu alan eksik2002:Missing required field
-2016334111-2016334111 0x87D12EE10x87D12EE1 2001:Desteklenmeyen yük sürümü2001:Unsupported payload version
-2016334112-2016334112 0x87D12EE00x87D12EE0 2000:Yanlış Biçimli Yük2000:Malformed Payload
-2016335102-2016335102 0x87D12B020x87D12B02 1010:Desteklenmeyen alan değeri1010:Unsupported field value
-2016335103-2016335103 0x87D12B010x87D12B01 1009:Profil yükleme hatası1009:Profile installation failure
-2016335104-2016335104 0x87D12B000x87D12B00 1008:Benzersiz olmayan yük tanımlayıcıları1008:Non-unique payload identifiers
-2016335105-2016335105 0x87D12AFF0x87D12AFF 1007:Benzersiz olmayan UUID'ler1007:Non-unique UUIDs
-2016335106-2016335106 0x87D12AFE0x87D12AFE 1006:Şifresi çözülemiyor1006:Cannot decrypt
-2016335107-2016335107 0x87D12AFD0x87D12AFD 1005:Boş profil1005:Empty profile
-2016335108-2016335108 0x87D12AFC0x87D12AFC 1004:Bozuk imza1004:Bad signature
-2016335109-2016335109 0x87D12AFB0x87D12AFB 1003:Alanda bozuk veri türü1003:Bad data type in field
-2016335110-2016335110 0x87D12AFA0x87D12AFA 1002:Zorunlu alan eksik1002:Missing required field
-2016335111-2016335111 0x87D12AF90x87D12AF9 1001:Desteklenmeyen profil sürümü1001:Unsupported profile version
-2016335112-2016335112 0x87D12AF80x87D12AF8 1000:Yanlış biçimli profil1000:Malformed profile

OMA yanıt kodlarıOMA response codes

Durum koduStatus code Onaltılık hata koduHexadecimal error code Hata iletisiError message
-2016344008-2016344008 0x87D108380x87D10838 (1404): Sertifika erişimi reddedildi(1404): Certificate access denied
-2016344009-2016344009 0x87D108370x87D10837 (1403): Sertifika bulunamadı(1403): Certificate not found
-2016344010-2016344010 0x87D108360x87D10836 DCMO(1402): İşlem başarısız olduDCMO(1402): The Operation failed
-2016344011-2016344011 0x87D108350x87D10835 DCMO(1401): Kullanıcı, sorulduğunda işlemi reddetmeyi seçtiDCMO(1401): User chose not to accept the operation when prompted
-2016344012-2016344012 0x87D108340x87D10834 DCMO(1400): İstemci hatasıDCMO(1400): Client error
-2016344108-2016344108 0x87D107D40x87D107D4 DCMO(1204): Cihaz Yeteneği devre dışı bırakıldı, Kullanıcının yeniden etkinleştirmesine izin verildiDCMO(1204): Device Capability is disabled and User is allowed to re-enable it
-2016344109-2016344109 0x87D107D30x87D107D3 DCMO(1203): Cihaz Yeteneği devre dışı bırakıldı, Kullanıcının yeniden etkinleştirilmesine izin verilmiyorDCMO(1203): Device Capability is disabled and User is not allowed to re-enable it
-2016344110-2016344110 0x87D107D20x87D107D2 DCMO(1202): Etkinleştirme işlemi başarıyla gerçekleştirildi, ancak Cihaz Yeteneği şu anda ayrılmışDCMO(1202): Enable operation is performed successfully but the Device Capability is currently detached
-2016344111-2016344111 0xF3FB4D950xF3FB4D95 DCMO(1201): Etkinleştirme işlemi başarıyla gerçekleştirildi ve Cihaz Yeteneği şu anda eklenmişDCMO(1201): Enable operation is performed successfully and the Device Capability is currently attached
-2016344112-2016344112 0x87D107D00x87D107D0 DCMO(1200): İşlem başarıyla gerçekleştirildiDCMO(1200): Operation is performed successfully
-2016345595-2016345595 0x87D102050x87D10205 Syncml(517): Atomik bir komuta verilen yanıt tek iletiye sığmayacak kadar büyük.Syncml(517): The response to an atomic command was too large to fit in a single message.
-2016345596-2016345596 0x87D102040x87D10204 Syncml(516): Komut, Atomik öğe içindeydi ve Atomik başarısız oldu.Syncml(516): Command was inside Atomic element and Atomic failed. Bu komut başarıyla geri alınmadı.This command was not rolled back successfully.
-2016345598-2016345598 0x87D102020x87D10202 Syncml(514): İşlem, komut işlenmeden önce zaten iptal edilmiş olduğundan, SyncML komutu başarıyla tamamlanamadı.Syncml(514): The SyncML command was not completed successfully, since the operation was already cancelled before processing the command.
-2016345599-2016345599 0x87D102010x87D10201 Syncml(513): Alıcı, istek SyncML İletisinde kullanılan SyncML Eşitleme Protokolü'nün belirtilen sürümünü desteklemiyor veya desteklemeyi reddediyor.Syncml(513): The recipient does not support or refuses to support the specified version of the SyncML Synchronization Protocol used in the request SyncML Message.
-2016345600-2016345600 0x87D102000x87D10200 Syncml (512): Eşitleme oturumu sırasında bir uygulama hatası oluştu.Syncml(512): An application error occurred during the synchronization session.
-2016345601-2016345601 0x87D101FF0x87D101FF Syncml(511): İstek işlenirken sunucuda ciddi bir hata oluştu.Syncml(511): A severe error occurred in the server while processing the request.
-2016345602-2016345602 0x87D101FE0x87D101FE Syncml(510): İstek işlenirken bir hata oluştu.Syncml(510): An error occurred while processing the request. Hata, alıcı veri deposundaki bir hatayla ilgilidir.The error is related to a failure in the recipient data store.
-2016345603-2016345603 0x87D101FD0x87D101FD Syncml(509): Daha sonra kullanılmak üzere ayrılmış.Syncml(509): Reserved for future use.
-2016345604-2016345604 0x87D101FC0x87D101FC Syncml(508): İstemcinin sunucuyla geçerli eşitleme durumunun yenilenmesini gerektiren bir hata oluştu.Syncml(508): An error occurred that necessitates a refresh of the current synchronization state of the client with the server.
-2016345605-2016345605 0x87D101FB0x87D101FB Syncml(507): Hata, bir Atomik öğe türü içindeki tüm SyncML komutlarının başarısız olmasına neden oldu.Syncml(507): The error caused all SyncML commands within an Atomic element type to fail.
-2016345606-2016345606 0x87D101FA0x87D101FA Syncml(506): İstek işlenirken bir uygulama hatası oluştu.Syncml(506): An application error occurred while processing the request.
-2016345607-2016345607 0x87D101F90x87D101F9 Syncml(505): Alıcı, istek SyncML İletisinde kullanılan SyncML DTD'nin belirtilen sürümünü desteklemiyor veya desteklemeyi reddediyor.Syncml(505): The recipient does not support or refuses to support the specified version of SyncML DTD used in the request SyncML Message.
-2016345608-2016345608 =0x87D101F8=0x87D101F8 Syncml(504): Bir ağ geçidi veya proxy olarak görev yapan alıcı, URI (örneğin HTTP, FTP, LDAP) veya isteği tamamlamaya çalışırken erişmesi gereken başka bir ikincil alıcı (örneğin DNS) tarafından belirtilen yukarı akış alıcıdan zamanında yanıt almadı.Syncml(504): The recipient, while acting as a gateway or proxy, did not receive a timely response from the upstream recipient specified by the URI (e.g. HTTP, FTP, LDAP) or some other auxiliary recipient (e.g. DNS) it needed to access in attempting to complete the request.
-2016345609-2016345609 0x87D101F70x87D101F7 Syncml(503): Alıcı, alıcının geçici olarak aşırı yüklenmesi veya bakımda olması nedeniyle isteği şu anda işleyemiyor.Syncml(503): The recipient is currently unable to handle the request due to a temporary overloading or maintenance of the recipient.
-2016345610-2016345610 0x87D101F60x87D101F6 Syncml(502): Bir ağ geçidi veya proxy olarak görev yapan alıcı, isteği gerçekleştirmeye çalışırken eriştiği yukarı akış alıcısından geçersiz bir yanıt aldı.Syncml(502): The recipient, while acting as a gateway or proxy, received an invalid response from the upstream recipient it accessed in attempting to fulfill the request.
-2016345611-2016345611 0x87D101F50x87D101F5 Syncml(501): Alıcı, isteği gerçekleştirmek için gerekli olan komutu desteklemiyor.Syncml(501): The recipient does not support the command required to fulfill the request.
-2016345612-2016345612 0x87D101F40x87D101F4 Syncml(500): Alıcı, karşılaştığı beklenmedik durum nedeniyle isteği gerçekleştiremediSyncml(500): The recipient encountered an unexpected condition which prevented it from fulfilling the request
-2016345684-2016345684 0x87D101AC0x87D101AC Syncml(428): Taşıma başarısız olduSyncml(428): Move failed
-2016345685-2016345685 0x87D101AB0x87D101AB Syncml(427): Üst öğe, alt öğeler içerdiğinden silinemiyor.Syncml(427): Parent cannot be deleted since it contains children.
-2016345686-2016345686 0x87D101AA0x87D101AA Syncml(426): Kısmi öğe kabul edilmedi.Syncml(426): Partial item not accepted.
-2016345687-2016345687 0x87D101A90x87D101A9 Syncml(425): Gönderenin alıcı üzerinde yeterli erişim denetimi izinleri (ACL) olmadığından istenen komut başarısız oldu.Syncml(425): The requested command failed because the sender does not have adequate access control permissions (ACL) on the recipient.
-2016345688-2016345688 0x87D101A80x87D101A8 Syncml(424): Öbekli nesne alındı, ancak alınan nesnenin boyutu, ilk öbekte bildirilen boyutla eşleşmedi.Syncml(424): The chunked object was received, but the size of the received object did not match the size declared within the first chunk.
-2016345689-2016345689 0x87D101A70x87D101A7 Syncml(423): "Geçici Olarak Silinmiş" öğe daha önce sunucuda "Kalıcı Olarak Silinmiş" olduğundan istenen komut başarısız oldu.Syncml(423): The requested command failed because the "Soft Deleted" item was previously "Hard Deleted" on the server.
-2016345690-2016345690 0x87D101A60x87D101A6 Syncml(422): LocURI'deki CGI betiği yanlış biçimde oluşturulduğundan istenen komut sunucuda başarısız oldu.Syncml(422): The requested command failed on the server because the CGI scripting in the LocURI was incorrectly formed.
-2016345691-2016345691 0x87D101A50x87D101A5 Syncml(421): Belirtilen arama dilbilgisi bilinmediğinden istenen komut sunucuda başarısız oldu.Syncml(421): The requested command failed on the server because the specified search grammar was not known.
-2016345692-2016345692 0x87D101A40x87D101A4 Syncml(420): Alıcı, kalan eşitleme verileri için yeterli depolama alanına sahip değil.Syncml(420): The recipient has no more storage space for the remaining synchronization data.
-2016345693-2016345693 0x87D101A30x87D101A3 Syncml(419): İstemci isteğinin oluşturduğu çakışma, sunucu komutunun üstün gelmesiyle çözümlendi.Syncml(419): The client request created a conflict which was resolved by the server command winning.
-2016345694-2016345694 0x87D101A20x87D101A2 Syncml(418): Hedef zaten var olduğundan istenen Koy veya Ekle komutu başarısız oldu.Syncml(418): The requested Put or Add command failed because the target already exists.
-2016345695-2016345695 0x87D101A10x87D101A1 Syncml(417): İstek şu anda başarısız oldu, isteği başlatanın isteği daha sonra tekrar denemesi gerekiyor.Syncml(417): The request failed at this time and the originator should retry the request later.
-2016345696-2016345696 0x87D101A00x87D101A0 Syncml(416): İstekte belirtilen bayt boyutu çok büyük olduğundan istek başarısız oldu.Syncml(416): The request failed because the specified byte size in the request was too big.
-2016345697-2016345697 0x87D1019F0x87D1019F Syncml(415): Desteklenmeyen medya türü veya biçimi.Syncml(415): Unsupported media type or format.
-2016345698-2016345698 0x87D1019E0x87D1019E Syncml(414): Hedef URI, alıcının işleyemeyeceği ya da işlemek istemediği kadar uzun olduğundan istenen komut başarısız oldu.Syncml(414): The requested command failed because the target URI is too long for what the recipient is able or willing to process.
-2016345699-2016345699 0x87D1019D0x87D1019D Syncml(413): İstenen öğe, alıcının işleyemeyeceği ya da işlemek istemediği kadar büyük olduğundan alıcı istenen komutu gerçekleştirmeyi reddediyor.Syncml(413): The recipient is refusing to perform the requested command because the requested item is larger than the recipient is able or willing to process.
-2016345700-2016345700 0x87D1019C0x87D1019C Syncml(412): İstenen komut eksik veya hatalı oluşturulmuş olduğundan alıcıda başarısız oldu.Syncml(412): The requested command failed on the recipient because it was incomplete or incorrectly formed.
-2016345701-2016345701 0x87D1019B0x87D1019B Syncml(411): İstenen komutla beraber Meta öğesi türünde bayt boyutu veya uzunluk bilgileri eklenmelidir.Syncml(411): The requested command must be accompanied by byte size or length information in the Meta element type.
-2016345702-2016345702 0x87D1019A0x87D1019A Syncml(410): İstenen hedef artık alıcıda mevcut değil ve iletme URI'sı bilinmiyor.Syncml(410): The requested target is no longer on the recipient and no forwarding URI is known.
-2016345703-2016345703 0x87D101990x87D10199 Syncml(409): Veriye ait istemci ve sunucu sürümleri arasındaki bir güncelleme çakışması nedeniyle istenen başarısız oldu.Syncml(409): The requested failed because of an update conflict between the client and server versions of the data.
-2016345704-2016345704 0x87D101980x87D10198 Syncml(408): Beklenen bir ileti gereken süre içinde alınmadı.Syncml(408): An expected message was not received within the required period of time.
-2016345705-2016345705 0x87D101970x87D10197 Syncml(407): İstek sahibinin doğru kimlik bilgileri sağlaması gerektiğinden istenen komut başarısız oldu.Syncml(407): The requested command failed because the originator must provide proper authentication.
-2016345706-2016345706 0x87D101960x87D10196 Syncml(406): İstekte yer alan isteğe bağlı özellik desteklenmediğinden istenen komut başarısız oldu.Syncml(406): The requested command failed because an optional feature in the request was not supported.
-2016345707-2016345707 0x87D101950x87D10195 Syncml(405): İstenen komuta hedefte izin verilmiyor.Syncml(405): The requested command is not allowed on the target.
-2016345708-2016345708 0x87D101940x87D10194 Syncml(404): İstenen hedef bulunamadı.Syncml(404): The requested target was not found.
-2016345709-2016345709 0x87D101930x87D10193 Syncml(403): İstenen komut başarısız oldu, ancak alıcı istenen komutu anladı.Syncml(403): The requested command failed, but the recipient understood the requested command.
-2016345710-2016345710 0x87D101920x87D10192 Syncml(402): Doğru ödeme gerektiğinden istenen komut başarısız oldu.Syncml(402): The requested command failed because proper payment is needed.
-2016345711-2016345711 0x87D101910x87D10191 Syncml(401): İstek sahibinin doğru kimlik bilgilerini sağlaması gerektiğinden istenen komut başarısız oldu.Syncml(401): The requested command failed because the requestor must provide proper authentication.
-2016345712-2016345712 0x87D101900x87D10190 Syncml(400): Komuttaki yanlış oluşturulmuş söz dizimi nedeniyle istenen komut gerçekleştirilemedi.Syncml(400): The requested command could not be performed because of malformed syntax in the command.
-2016345807-2016345807 0x87D101310x87D10131 Syncml(305): İstenen hedefe, belirtilen proxy URI'sı ile erişilmesi gerekiyor.Syncml(305): The requested target must be accessed through the specified proxy URI.
-2016345808-2016345808 0x87D101300x87D10130 Syncml(304):İstenen SyncML komutu, hedefte yürütülmedi.Syncml(304):The requested SyncML command was not executed on the target.
-2016345809-2016345809 0x87D1012F0x87D1012F Syncml(303): İstenen hedef başka bir URI'da bulunabilir.Syncml(303): The requested target can be found at another URI.
-2016345810-2016345810 0x87D1012E0x87D1012E Syncml(302): İstenen hedef, geçici olarak başka bir URI'ya taşındı.Syncml(302): The requested target has temporarily moved to a different URI.
-2016345811-2016345811 0x87D1012D0x87D1012D Syncml(301): İstenen hedef, yeni bir URI'ya sahip.Syncml(301): The requested target has a new URI.
-2016345812-2016345812 0x87D1012C0x87D1012C Syncml(300): İstenen hedef, istenen birden çok alternatif istenen hedeften biri.Syncml(300): The requested target is one of a number of multiple alternatives requested target.
-2016345896-2016345896 0x87D100D80x87D100D8 Syncml(216): Komut, Atomik öğenin içindeydi ve Atomik başarısız oldu.Syncml(216): A command was inside Atomic element and Atomic failed. Bu komut başarıyla geri alındı.This command was rolled back successfully.
-2016345897-2016345897 0x87D100D70x87D100D7 Syncml(215): Kullanıcı etkileşimi ve kullanıcının seçimi kabul etmemeyi seçmesi nedeniyle bir komut yürütülmedi.Syncml(215): A command was not executed, as a result of user interaction and user chose not to accept the choice.
-2016345898-2016345898 0x87D100D60x87D100D6 Syncml(214): İşlem iptal edildi.Syncml(214): Operation cancelled. SyncML komutu başarıyla tamamlandı, ancak oturum içinde başka komut işlenmeyecek.The SyncML command completed successfully, but no more commands will be processed within the session.
-2016345899-2016345899 0x87D100D50x87D100D5 Syncml(213): Öbeklenmiş öğe kabul edildi ve arabelleğe alındı.Syncml(213): Chunked item accepted and buffered
-2016345900-2016345900 0x87D100D40x87D100D4 Syncml(212): Kimlik doğrulaması kabul edildi.Syncml(212): Authentication accepted. Eşitleme oturumunun kalanı için başka bir kimlik doğrulaması gerekmiyor.No further authentication is needed for the remainder of the synchronization session. Bu yanıt kodu yalnızca kimlik bilgilerinin sağlandığı bir isteğe verilen yanıtta kullanılabilir.This response code can only be used in response to a request in which the credentials were provided.
-2016345901-2016345901 0x87D100D30x87D100D3 Syncml(211): Öğe silinmedi.Syncml(211): Item not deleted. İstenen öğe bulunamadı.The requested item was not found. Daha önce silinmiş olabilir.It could have been previously deleted.
-2016345902-2016345902 0x87D100D20x87D100D2 Syncml(210): Arşiv olmadan silme.Syncml(210): Delete without archive. Yanıt, istenen verilerin başarıyla silindiğini, ancak bu İSTEĞE BAĞLI özellik uygulama tarafından desteklenmediğinden silinmeden önce arşivlenmediğini belirtiyor.The response indicates that the requested data was successfully deleted, but that it was not archived prior to deletion because this OPTIONAL feature was not supported by the implementation.
-2016345903-2016345903 0x87D100D10x87D100D1 Çakışma, yineleme ile çözümlendi.Conflict resolved with duplicate. Yanıt, isteğin bir güncelleştirme çakışması oluşturduğunu gösteriyor; bu güncelleştirme çakışması, sunucu veritabanında oluşturulmakta olan istemci verilerinin çoğaltılmasıyla çözümlendi.The response indicates that the request created an update conflict; which was resolved with a duplication of the client's data being created in the server database. Yanıt, Durum Öğesinde yinelemenin her iki hedef URI’sini içeriyor.The response includes both the target URI of the duplicate in the Item of the Status. Ayrıca iki yönlü bir eşitleme olması durumunda, yinelenen veri tanımıyla Ekle komutu döndürüldü.In addition, in the case of a two-way synchronization, an Add command is returned with the duplicate data definition.
-2016345904-2016345904 0x87D100D00x87D100D0 Çakışma, istemci komutunun uygulanmasıyla çözümlendi.Conflict resolved with client's command "winning". Yanıt, istemci komutunun uygulanmasıyla çözümlenen bir güncelleştirme çakışması olduğunu belirtiyor.The response indicates that there was an update conflict; which was resolved by the client command winning.
-2016345905-2016345905 0x87D100CF0x87D100CF Çakışma, birleştirme ile çözümlendi.Conflict resolved with merge. Yanıt, isteğin, verilerin istemci ve sunucu örneklerinin birleştirilmesiyle çözümlenen bir çakışma oluşturduğunu belirtiyor.The response indicates that the request created a conflict; which was resolved with a merge of the client and server instances of the data. Yanıt, Durum Öğesinde hem Hedef hem de Kaynak URL’lerini içeriyor.The response includes both the Target and Source URLs in the Item of the Status. Ayrıca Değiştir komutu, birleştirilmiş verilerle döndürülür.In addition, a Replace command is returned with the merged data.
-2016345906-2016345906 0x87D100CE0x87D100CE Yanıt, komutun yalnızca bir parçasının tamamlandığını belirtiyor.The response indicates that only part of the command was completed. Komutun geri kalanı daha sonra tamamlanabiliyorsa, tamamlandığında başka bir uygun tamamlama isteği durum kodu OLUŞTURULMALIDIR.If the remainder of the command can be completed later, then when completed another appropriate completion request status code SHOULD be created.
-2016345907-2016345907 0x87D100CD0x87D100CD Kaynak, içeriğini GÜNCELLEŞTİRMELİDİR.The source SHOULD update their content. Talebi gönderene, güncel sürümü edinmek için içeriğinin eşitlenmesi GEREKTİĞİ bildiriliyor.The originator of the request is being told that their content SHOULD be synchronized to get an up-to-date version.
-2016345908-2016345908 0x87D100CC0x87D100CC İstek başarıyla tamamlandı ancak hiçbir veri döndürülmüyor.The request was successfully completed but no data is being returned. Yanıt kodu aynı zamanda, hedefte içerik olmadığında bir Get’e yanıt olarak da döndürülür.The response code is also returned in response to a Get when the target has no content.
-2016345909-2016345909 0x87D100CB0x87D100CB Yetkili olmayan yanıt.Non-authoritative response. Hedeflenenden farklı bir varlık isteğe yanıt veriyor.The request is being responded to by an entity other than the one targeted. Yanıt yalnızca istek yetkili hedeften 200 yanıt kodu ile sonuçlanacaksa döndürülür.The response is only to be returned when the request would have been resulted in a 200 response code from the authoritative target.
-2016345910-2016345910 0x87D100CA0x87D100CA İşleme için kabul edildi.Accepted for processing. Bir uygulamanın uzaktan yürütmesini çalıştırma veya kullanıcı ya da uygulamaya bildirme isteği başarıyla gerçekleştirildi.The request to either run a remote execution of an application or to alert a user or application was successfully performed.
-2016345911-2016345911 0x87D100C90x87D100C9 İstenen öğe eklendi.The requested item was added.
-2016345912-2016345912 0x87D100C80x87D100C8 SyncML komutu başarıyla tamamlandı.The SyncML command completed successfully.
-2016346011-2016346011 0x87D100650x87D10065 Belirtilen SyncML komutu yürütülüyor, ancak henüz tamamlanmadı.The specified SyncML command is being carried out, but has not yet completed.

Sonraki adımlarNext steps

Bu sorun giderme bilgileri işe yaramazsa, Microsoft Intune için destek alma konusunda açıklandığı gibi Microsoft Desteği ile iletişim kurun.If this troubleshooting information didn't help you, contact Microsoft Support as described in How to get support for Microsoft Intune.