Microsoft Intune’da envanterle cihazlarınızı anlamaUnderstand your devices with inventory in Microsoft Intune

Şunlar için geçerlidir: Klasik portalda IntuneApplies to: Intune in the classic portal
Azure portalında Intune hakkında belgeler mi arıyorsunuz?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Buraya gidin.Go here.

Microsoft Intune, kayıtlı cihazların ve Intune istemci yazılımını çalıştıran Windows bilgisayarlarının envanterini görüntülemenize olanak tanır.Microsoft Intune lets you view the inventory of enrolled devices and Windows PCs that run the Intune client software. Intune yönetilen cihazların envanterini tipik olarak 7 günde bir toplar.Intune typically collects inventory from managed devices every 7 days. Bu nedenle cihazda yakın zamanda yapılan değişikliklerin; örneğin, cihazın adının veya boş depolama alanı değişim sonuçlarının raporlarda görünmesinde bir gecikme olabilir.Because of this, there might be a delay before reports show the results of any recent changes to devices, for example, a change to the device name, or free storage space.

Kayıtlı cihazlardan ne toplanır?What's collected from enrolled devices?

Mobil cihazlar tarafından toplanan envanteri görüntülemek için, Mobil Cihaz Envanter Raporları’nı çalıştırın.To view the inventory that's collected by mobile devices, run the Mobile Device Inventory Reports. Intune, kayıtlı cihazlardan aşağıdaki envanteri toplar:Intune collects the following inventory from enrolled devices:

ÖzellikProperty ToplayanCollected by
AdName Tüm cihazlarAll devices
İşletim SistemiOperating System Tüm cihazlarAll devices
ÜreticiManufacturer Tüm cihazlarAll devices
ModelModel Tüm cihazlarAll devices
Yönetim KanalıManagement Channel Tüm cihazlarAll devices
AAD KayıtlıAAD Registered Mac OS X dışında tüm cihazlarAll devices except Mac OS X
UyumluCompliant Tüm cihazlarAll devices
EAS EtkinEAS Activated Mac OS X dışında tüm cihazlarAll devices except Mac OS X
EAS Etkinleştirme KimliğiEAS Activation ID Mac OS X dışında tüm cihazlarAll devices except Mac OS X
EAS Etkinleştirme ZamanıEAS Activation Time Mac OS X dışında tüm cihazlarAll devices except Mac OS X
Yönetim DurumuManagement State Tüm cihazlarAll devices
E-posta AdresiEmail Address Tüm cihazlarAll devices
Exchange ActiveSync KimliğiExchange ActiveSync ID Tüm cihazlarAll devices
İşletim Sistemi Kısıtlamaları Kaldırılmış veya Kök Erişim İzni VerilmişJailbroken or Rooted Yalnızca iOS ve Android cihazlarıiOS and Android devices only
Benzersiz Cihaz KimliğiUnique Device ID Exchange ActiveSync dışında tüm cihazlarAll devices except Exchange ActiveSync
Seri numarasıSerial number iOS, Mac OS X, Android, Windows 8.1 ve Windows 10 masaüstü cihazlarıiOS, Mac OS X, Android, Windows 8.1, and Windows 10 desktop devices
Toplam Depolama AlanıTotal Storage Space iOS, Mac OS X, Windows 8.1 ve Windows 10 masaüstü ve Mobile cihazlarıiOS, Mac OS X, Windows 8.1, and Windows 10 desktop and Mobile devices
Boş Depolama AlanıFree Storage Space iOS, Mac OS X, Windows 8.1 ve Windows 10 masaüstü cihazlarıiOS, Mac OS X, Windows 8.1, and Windows 10 desktop devices
Telefon NumarasıPhone Number
Örneğin bir mobil cihaz envanter raporu çalıştırdığınızda, şirket olarak sınıflandırılmış telefonlar artık tam telefon numaralarıyla tanımlanır.Phones that are categorized as corporate are identified with their full phone number (for example, when you run a mobile device inventory report). KCG telefon numaraları, * ile maskelenir ve yalnızca son 4 rakamları görüntülenir.BYOD phone numbers are masked with *, and only the last four digits are displayed.
iOS, Android ve Windows Phone cihazlarıiOS, Android, and Windows Phone devices
IMEIIMEI Exchange ActiveSync, iOS, Android ve Windows Phone cihazlarıExchange ActiveSync, iOS, Android, and Windows Phone devices
MEIDMEID
Mobil Donanım KimliğiMobile Equipment Identifier
Yalnızca iOS cihazlarıiOS devices only
Wi-Fi MACWi-Fi MAC Exchange ActiveSync dışında tüm cihazlarAll devices except Exchange ActiveSync
Abone TaşıyıcıSubscriber Carrier Yalnızca iOS ve Android cihazlarıiOS and Android devices only
Cep Telefonu TeknolojisiCellular Technology Yalnızca iOS ve Android cihazlarıiOS and Android devices only
DenetimliSupervised Yalnızca iOS cihazlarıiOS devices only
Etkinleştirme Kilidi DurumuActivation Lock State Yalnızca iOS cihazlarıiOS devices only
Kaydetme TarihiEnrolled Date Tüm cihazlarAll devices
Son GüncelleştirmeLast Updated Tüm cihazlarAll devices
Ethernet MACEthernet MAC Yalnızca Mac OS X cihazlarıMac OS X devices only
Etkinleştirme Kilidi EtkinActivation Lock Enabled Yalnızca iOS cihazlarıiOS devices only
Şifreleme EtkinEncryption Enabled Tüm cihazlarAll devices

Note

Cihazla kullandığınız operatöre bağlı olarak yukarıdaki öğelerden bazıları toplanmayabilir.Some of the above items might not be collected depending on the carrier you use with the device.

Windows bilgisayarlarından ne toplanır?What's collected from Windows PCs?

Important

Bu bölüm yalnızca Intune Windows bilgisayarı istemci yazılımı çalıştıran Windows bilgisayarları için geçerlidir.This section applies only to Windows PCs that run the Intune Windows PC client software.

Windows bilgisayarları tarafından toplanan envanteri görüntülemek için, Bilgisayar Envanter Raporları’nı çalıştırın.To view the inventory that's collected by Windows PCs, run the Computer Inventory Reports. Intune, Windows bilgisayarlarından aşağıdaki envanteri toplar:Intune collects the following inventory from Windows PCs:

 • AdName

 • Kasa TürüChassis Type

 • ÜreticiManufacturer

 • ModelModel

 • İşletim SistemiOperating System

 • TPM SürümüTPM Version

 • Toplam Disk AlanıTotal Disk Space

 • Kullanılan Disk AlanıUsed Disk Space

 • Boş Disk AlanıFree Disk Space

 • İşletim Sistemi Diski AdıOS Disk Name

 • İşletim Sistemi Diski AlanıOS Disk Space

 • İşletim Sistemi Diski Boş AlanıOS Disk Free Space

 • Fiziksel BellekPhysical Memory

 • İşlemci AdıProcessor Name

 • İşlemci MimarisiProcessor Architecture

 • CPU HızıCPU Speed

 • IP AdresiIP Address

 • Seri numarasıSerial number

 • Oturum Açan Son KullanıcıLast User to Log On

 • Atanan KullanıcıAssigned User

 • Son GüncelleştirmeLast Updated