Uzak kilitleme ve parola sıfırlama özellikleriyle cihazlarınızın korunmasına yardımcı olmaHelp protect your devices with remote lock and passcode reset

Şunlar için geçerlidir: Klasik portalda IntuneApplies to: Intune in the classic portal
Azure portalında Intune hakkında belgeler mi arıyorsunuz?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Buraya gidin.Go here.

Microsoft Intune hem uzaktan kilitleme hem de geçiş kodu sıfırlama özelliklerini sağlar.Microsoft Intune provides both remote lock and passcode reset capabilities.

Cihazı uzaktan kilitlemeLock a device remotely

Bir kullanıcı cihazını kaybederse, cihazı uzaktan kilitleyebilirsiniz.If a user loses a device, you can lock the device remotely. Uzaktan kilitlemeyi kullanmaya başlamadan önce cihazın zaten ayarlanmış bir PIN veya geçiş kodu olmalıdır.The device must already have a PIN or passcode set on it before you can use remote lock.

Aşağıdaki tabloda, farklı mobil platformlarda uzaktan kilitleme işleminin nasıl çalıştığı listelenmiştir.The following table lists how remote lock works on different mobile platforms.

PlatformPlatform Uzaktan kilitlemeRemote lock
Mac OSmacOS DesteklenmezNot supported
iOSiOS DesteklenirSupported
AndroidAndroid DesteklenirSupported
Android for WorkAndroid for Work DesteklenirSupported
Windows 10 (mobil)Windows 10 (mobile) DesteklenirSupported
Windows 10 (masaüstü)Windows 10 (desktop) DesteklenmezNot supported
Windows Phone 8 ve Windows Phone 8.1Windows Phone 8 and Windows Phone 8.1 DesteklenirSupported
Windows RT 8.1 ve Windows RTWindows RT 8.1 and Windows RT Cihazın geçerli kullanıcısı, cihazı kaydeden kullanıcı ile aynıysa desteklenir.Supported if the current user of the device is the same user who enrolled the device.
Windows 8.1Windows 8.1 Cihazın geçerli kullanıcısı, cihazı kaydeden kullanıcı ile aynıysa desteklenir.Supported if the current user of the device is the same user who enrolled the device.

Intune yazılım istemcisine kaydolmuş Windows bilgisayarları için uzaktan kilitleme desteklenmez.Remote lock is not supported for Windows PCs enrolled with the Intune software client.

Bir mobil cihazı Intune konsolu üzerinden uzaktan kilitlemeLock a mobile device remotely through the Intune console

 1. Intune yönetici konsolunda, Gruplar > Tüm Cihazlar > Tüm Mobil Cihazlar öğelerini seçin.In the Intune administrator console, choose Groups > All Devices > All Mobile Devices.

 2. Intune’a kayıtlı cihazlar için Doğrudan Yönetilen Tüm Cihazlar’ı veya Exchange ActiveSync Tarafından Yönetilen Tüm Cihazlar’ı seçin.Choose All Direct Managed Devices for devices enrolled in Intune or All Exchange ActiveSync Managed Devices.

  İpucu

  Kullanıcıya göre ilerleyerek de bir cihaza gidebilirsiniz.You can also navigate to a device by user. Tüm Kullanıcılar’ı seçin.Choose All Users. Kullanıcı özellikleri sayfasından Cihazlar’ı seçin ve ardından kilitlemek istediğiniz mobil cihazın adını seçin.On the user's properties page, choose Devices, and then choose the name of the mobile device you want to lock.

 3. Listede, kilitlemek istediğiniz cihazı veya cihazları seçin.In the list, choose the device or devices that you want to lock. Görev çubuğunda Uzak Görevler’i ve ardından Uzaktan Kilitleme’yi seçin.On the taskbar, choose Remote Tasks and select Remote Lock.

Cihazdaki geçiş kodunu sıfırlamaReset the passcode on a device

Bir kullanıcı geçiş kodunu unutursa, cihazdan geçiş kodunu kaldırarak veya cihazda yeni bir geçici geçiş kodu zorlayarak yardımcı olabilirsiniz.If a user forgets a passcode, you can help by removing the passcode from a device or by forcing a new temporary passcode on a device. Aşağıdaki tabloda, farklı mobil platformlarda parola sıfırlama işleminin nasıl çalıştığı listelenmiştir.The following table lists how passcode reset works on different mobile platforms.

PlatformPlatform Geçiş kodu sıfırlamaPasscode reset
Mac OSmacOS DesteklenmezNot supported
iOSiOS Bir cihazdan parolayı temizlemek için desteklenir.Supported for clearing the passcode from a device. Yeni bir geçici parola oluşturmaz.Does not create a new temporary passcode.
AndroidAndroid Android 7.0'den önceki sürümlerde desteklenir.Supported on versions earlier than Android 7.0. Geçici bir geçiş kodu oluşturur.Creates a temporary passcode.
Android for WorkAndroid for Work DesteklenmezNot supported
Windows 10 mobileWindows 10 mobile Azure AD’ye katılan Windows 10 Creator sürümü ve üzerini çalıştıran mobil cihazlarda desteklenir.Supported for Windows 10 Creator version and later mobile devices that are Azure AD joined.
Windows Phone 8 ve Windows Phone 8.1Windows Phone 8 and Windows Phone 8.1 DesteklenirSupported
Windows RT 8.1Windows RT 8.1 DesteklenmezNot Supported
Windows 8.1Windows 8.1 DesteklenmezNot Supported
Windows 10 masaüstüWindows 10 desktop DesteklenmezNot Supported

Intune yazılım istemcisine kaydolmuş Windows bilgisayarları için geçiş kodu sıfırlaması desteklenmez.Passcode reset is not supported for Windows PCs enrolled with the Intune software client.

Geçiş kodu sıfırlamaReset a passcode

 1. Intune yönetici konsolunda, Gruplar > Tüm Cihazlar > Tüm Mobil Cihazlar öğelerini seçin.In the Intune administrator console, choose Groups > All Devices > All Mobile Devices.

 2. Intune’a kayıtlı cihazlar için Doğrudan Yönetilen Tüm Cihazlar’ı veya Exchange ActiveSync Tarafından Yönetilen Tüm Cihazlar’ı seçin.Choose All Direct Managed Devices for devices enrolled in Intune or All Exchange ActiveSync Managed Devices.

  İpucu

  Kullanıcıya göre ilerleyerek de bir cihaza gidebilirsiniz.You can also navigate to a device by user. Tüm Kullanıcılar’a tıklayın.Click All Users. Kullanıcının özellikler sayfasında Cihazlar’a tıklayın ve ardından silmek istediğiniz mobil cihazın adına tıklayın.On the user's properties page, click Devices, and then click the name of the mobile device you want to wipe.

 3. Listede, kilitlemek istediğiniz cihazı veya cihazları seçin.In the list, choose the device or devices that you want to lock. Görev çubuğunda Uzak Görevler’i ve ardından Geçiş Kodu Sıfırlama’yı seçin.On the taskbar, choose Remote Tasks and select Passcode Reset.

Ayrıca bkz.See also

Cihazları kullanımdan kaldırma ve Cihaz Veri Yönetimi için Windows Seçmeli SilmeRetire devices and Windows Selective Wipe for Device Data Management