SDK’yı kullanarak uygulamaları mobil uygulama yönetimi için etkinleştirmeUse the SDK to enable apps for mobile application management

Şunlar için geçerlidir: Klasik portalda IntuneApplies to: Intune in the classic portal
Azure portalında Intune hakkında belgeler mi arıyorsunuz?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Buraya gidin.Go here.

Intune’un iOS veya Android uygulamalarınızdaki bazı özellikleri yönetmesini sağlamak için Microsoft Intune Uygulama SDK’sını kullanın.Use the Microsoft Intune App SDK to let Intune manage certain features of your iOS or Android apps. Uygulamanız etkinleştirildikten sonra, uygulamaya ilkeleri dağıtabilirsiniz.After your app is enabled, you can deploy policies to the app. Bu ilkeler, şirket verilerini korumanıza yardımcı olmak için söz konusu özellikleri kullanır.These policies use those features to help protect your corporate data. SDK ile uygulayabileceğiniz koruma türleri örnekleri:Examples of the types of protections that you can implement with the SDK are:

  • Kullanıcıların şirket belgelerini buluta kopyalamasını engelleme.Prevent users from copying corporate documents to the cloud.

  • Uygulama tarafından cihaza kaydedilen verilerin şifrelenmesini zorunlu tutma.Require encryption of data that the app saves to the device.

  • Yönetilen tarayıcı kullanımını zorunlu kılma.Enforce the use of a managed browser.

  • Uygulamadaki şirket verilerini uzaktan temizleme.Remotely wipe corporate data from the app.

SDK’yı kullanmak için uygulamanın kaynak koduna erişmeniz gerekir, ama uygulamanın davranışını değiştirmek zorunda kalmadan SDK özelliklerinin çoğunu etkinleştirebilirsiniz.You need access to the app's source code to use the SDK, but you can enable most of the SDK features without having to change the app's behavior.

SDK’ya genel bakış için Genel bakış sayfasına bakın.For an overview of the SDK, see the Overview.

Ayrıca bkz.See also

Microsoft Intune ile uygulamaların mobil uygulama yönetimi için nasıl hazırlanacağına karar vermeDecide how to prepare apps for mobile application management with Microsoft Intune