Microsoft Intune’da Windows Team yapılandırma ilkesi ayarlarıWindows Team configuration policy settings in Microsoft Intune

Şunlar için geçerlidir: Klasik portalda IntuneApplies to: Intune in the classic portal
Azure portalında Intune hakkında belgeler mi arıyorsunuz?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Buraya gidin.Go here.

Microsoft Surface Hub gibi kayıtlı Windows 10 Team cihazlarının ayarlarını yapılandırmak için Microsoft Intune Windows 10 Team genel yapılandırma ilkesini kullanın.Use the Microsoft Intune Windows 10 Team general configuration policy to configure settings for enrolled Windows 10 Team devices such as the Microsoft Surface Hub.

Ayar adıSetting name AyrıntılarDetails
Odada birisi olduğunda ekranın otomatik olarak uyanmasına izin verAllow screen to wake automatically when someone in the room Algılayıcı, odada birisini algıladığında cihazın otomatik olarak uyanmasına izin verir.Allows the device to wake automatically when its sensor detects someone in the room.
Kablosuz projeksiyon için PIN isteRequire PIN for wireless projection Cihazın kablosuz projeksiyon özelliklerini kullanabilmek için PIN girmenin gerekli olup olmadığını belirtir.Specifies whether you must enter a PIN before you can use the wireless projection capabilities of the device.
Cihaz güncelleştirmeleri için bir bakım penceresi ayarlaSet a maintenance window for device updates Cihazda güncelleştirme gerçekleştirilebildiği zaman pencereyi yapılandırır.Configures the window when updates can take place to the device. Pencerenin başlangıç saatini ve süresini (1-5 saat) yapılandırabilirsiniz.You can configure the start time of the window and the duration (from 1-5 hours).
Azure Operasyonel Öngörüler'i etkinleştirEnable Azure Operational Insights Microsoft Operations Manager’ın bir parçası olan Azure Operasyonel Öngörüler, Windows 10 Team cihazlarından günlük dosyası verilerini toplar, depolar ve analiz eder.Azure Operational Insights , part of the Microsoft Operations Manager suite collects, stores, and analyzes log file data from Windows 10 Team devices.

Azure Operasyonel Öngörüler'e bağlanmak için bir Çalışma Alanı Kimliği ve bir Çalışma Alanı Anahtarı belirtmeniz gerekir.To connect to Azure Operational insights, you must specify a Workspace ID and a Workspace Key.
Miracast kablosuz projektörü etkinleştirEnable Miracast wireless projection Windows 10 Team cihazlarının yansıtmak için Miracast özellikli cihazları kullanmasına izin vermek istiyorsanız bu seçeneği etkinleştirin.Enable this option if you want to let the Windows 10 Team device use Miracast enabled devices to project.

Bu seçeneği etkinleştirirseniz Miracast kanalı seçin menüsünden içeriği yansıtmak için kullanılan Miracast kanalını seçin.If you enable this option, from Choose Miracast channel select the Miracast channel used to project content.
Karşılama ekranında görüntülenen toplantı bilgilerini seçinChoose the meeting information displayed on the welcome screen Bu seçeneği etkinleştirirseniz, Hoş Geldiniz ekranının Toplantılar kutucuğunda gösterilecek bilgileri seçebilirsiniz.If you enable this option, you can choose the information that will be displayed on the Meetings tile of the Welcome screen. Şunları yapabilirsiniz:You can:

- Yalnızca düzenleyeni ve saati göster- Show organizer and time only
- Düzenleyeni, saati ve konuyu göster (özel toplantılar için konu gizlidir)- Show organizer, time and subject (subject hidden for private meetings)
Kilit ekranı arka plan görüntüsü URL'siLockscreen background image URL Windows 10 Team cihazlarının Hoş Geldiniz ekranında belirttiğiniz URL’den özel bir arka plan görüntülemek için bu ayarı etkinleştirin.Enable this setting to display a custom background on the Welcome screen of Windows 10 Team devices from the URL you specify.

Görüntü PNG biçiminde olmalıdır ve URL https:// ile başlamalıdır.The image must be in PNG format and the URL must begin with https://.

Ayrıca bkz.See also

Microsoft Intune ilkeleriyle cihazlarınızda ayarları ve özellikleri yönetmeManage settings and features on your devices with Microsoft Intune policies