Microsoft Intune kullanmaya başlayınGet started with Microsoft Intune

Şunlar için geçerlidir: Klasik portalda IntuneApplies to: Intune in the classic portal
Azure portalında Intune hakkında belgeler mi arıyorsunuz?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Buraya gidin.Go here.

Bu konu başlığı, kullanıcıları için cihazları ve hizmetleri yönetmek amacıyla Microsoft Intune'u kullanmaya başlamaya hazır olan yöneticilere yardımcı olmayı amaçlamaktadır.This topic helps administrators who are ready to start using Microsoft Intune to manage devices and services for their users. Intune'u satın almaya hazır değilseniz Intune deneme hesabıyla hizmeti değerlendirebilirsiniz.If you aren't ready to buy Intune, you can evaluate the service with an Intune trial account.

Bu kılavuzun içeriği:This guide includes:

  • Intune için hızlı başlangıç kılavuzu - Deneme aboneliğinizi sınama aşamasından kuruluş yönetimine aktarmak veya kuruluşunuz için yeni bir abonelik oluşturmak için adım adım yönergelerQuick start guide for Intune - Step-by-step instructions to transfer your trial subscription from testing to enterprise management or to set up a new subscription for your organization
  • Intune'a geçiş - Mevcut kurumsal mobilite yönetim çözümünüzden Intune'a geçiş yapmak için yönergelerMigrate to Intune - Guidance to migrate from your current enterprise mobility management solution to Intune
  • Intune ile sonraki adımlar - Genel Intune görevlerine genel bakış ve sonraki adımlarNext steps with Intune - Overview and next steps for common Intune tasks