Yapılandırma sonrası görevleriPost-configuration tasks

Şunlar için geçerlidir: Klasik portalda IntuneApplies to: Intune in the classic portal
Azure portalında Intune hakkında belgeler mi arıyorsunuz?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Buraya gidin.Go here.

Bir Intune ücretli aboneliği için ilk yapılandırma adımlarını tamamladıktan sonra, ek mobil cihaz yönetimi işlevlerini etkinleştirmek isteyebilirsiniz.After you complete the initial configuration steps for an Intune paid subscription, you should consider enabling additional mobile device management functionality.

  • Exchange’i Intune’a bağlama: Mobil cihazları Intune’a kayıtlı olmayan kullanıcılar için, şirket içi Exchange ile Microsoft Office 365’te Exchange Online’ı tümleştirmeyi sağlayan bağlayıcı aracılığıyla Exchange ActiveSync yönetimini etkinleştirebilirsiniz.Connect Exchange to Intune: For users with mobile devices that haven't enrolled in Intune, you can enable Exchange ActiveSync management using a connector for on-premises Exchange and for Exchange Online in Microsoft Office 365. Exchange bağlayıcısı, sizi Exchange dağıtımınıza bağlar ve Intune yönetim konsoluyla mobil cihazları yönetmenizi sağlar.The Exchange connector connects you to your Exchange deployment and lets you manage mobile devices through the Intune administration console. Exchange bağlayıcısı hakkında daha fazla bilgi edinmek için bkz. Exchange ActiveSync ve Microsoft Intune ile mobil cihaz yönetimi.To learn more about the Exchange connector, see Mobile device management with Exchange ActiveSync and Microsoft Intune.

  • Intune raporları: Microsoft Intune, yazılımın lisans durumu ve cihazları etkileyen eylemler (örn. bir cihazı silme) hakkında bilgi vermenin yanı sıra cihazları izleyebilmenizi sağlayan uyarılar ve raporlar sunar.Intune reports: Microsoft Intune provides alerts and reports that you can use to help monitor devices, as well as software license status and actions that affect devices (such as wiping a device). Raporlar hakkında daha fazla bilgi edinmek için bkz. Raporları kullanarak Microsoft Intune işlemlerini anlayın.To learn more about reporting, see Understand Microsoft Intune operations by using reports.

  • Şirket kaynaklarını koruma: Intune’u yapılandırdıktan ve cihazlarınızı kaydettikten sonra, bu cihazların veri kaybına ve diğer tehditlere karşı korunduğundan emin olmanız gerekir.Protecting company resources: After you've configured Intune and enrolled your devices, you'll want to make sure that you're protecting devices against data loss and other threats. Kaynakları koruma hakkında daha fazla bilgi edinmek için bkz. Microsoft Intune’la uygulamaları ve verileri koruma.To learn more about protecting resources, see Protect apps and data with Microsoft Intune.