Hızlı Başlangıç Kılavuzu: Office 365 mobil uygulamalarından şirket veri sızıntılarını önlemeQuick Start Guide: Prevent company data leaks from Office 365 mobile apps

Şunlar için geçerlidir: Klasik portalda IntuneApplies to: Intune in the classic portal
Azure portalında Intune hakkında belgeler mi arıyorsunuz?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Buraya gidin.Go here.

Microsoft Intune, Office 365 mobil uygulamalarından veya diğer iş kolu (LOB) uygulamalarından şirket verilerinin sızmasını önlemeye yardımcı olan mobil uygulama yönetimi (MAM) ilkelerini kullanarak kuruluşunuzun verilerinin güvenliğini sağlamanıza yardımcı olabilir.Microsoft Intune can help you secure your organization’s data using mobile application management (MAM) policies that help prevent company data leaks from Office 365 mobile apps or other line of business (LOB) apps. Intune MAM ilkeleri, son kullanıcıların cihazlarını Intune mobil cihaz yönetimine (MDM) kaydetmesini gerektirmeden kullanılabilir.Intune MAM policies can be used without requiring end users to enroll their devices in Intune mobile device management (MDM). Bu nedenle, BYOD iOS veya Android mobil cihazlarını bir Microsoft MDM çözümüne (Intune, Configuration Manager veya EAS) kaydetmek istemeyen kullanıcılarınız varsa, kurumsal verileri son kullanıcı cihazlarını yönetmeden korumak istiyorsanız veya zaten Microsoft olmayan bir MDM çözümünü kullanıyorsanız, Intune şirketinizin veri güvenliğini artırmanıza yardımcı olabilir.So, if you have users who do not want to enroll their BYOD iOS or Android mobile devices into a Microsoft MDM solution (Intune, Configuration Manager, or EAS), you want to protect corporate data without managing end users devices, or you are already using a non-Microsoft MDM solution, Intune can help you increase your company’s data security.

Bu hızlı başlangıç kılavuzu bana uygun mu?Is this quick start guide right for me?

Son kullanıcılarınızın bir Mobil Cihaz Yönetimi (MDM) çözümüne cihaz kaydetmek zorunda kalmadan iOS ve Android cihazlarından Office 365 ve LOB uygulaması verilerine erişmesine izin vermek, ancak bu verilerle bunları kopyalayıp kişisel uygulamalarına yapıştırmak gibi yapabilecekleri veya yapamayacakları şeyleri denetlemeyi de sürdürmek istiyor musunuz?Would you like to allow your end users to access your Office 365 and LOB app data on their iOS and Android devices without requiring device enrollment in a Mobile Device Management (MDM) solution, but still control what they can or cannot do with that data such as copying and pasting it onto personal apps?

Yanıtınız evet ise, Microsoft Intune, iOS ve Android cihazlarda Office 365 mobil uygulamaları için kes/kopyala/yapıştır kısıtlamaları koyma, ‘farklı-kaydet’ işlevini engelleme, PIN gereksinimlerini ayarlama ve MAM ile korunan verileri uzaktan silme olanağı gibi MAM ilkeleri belirlemenize izin verir.If yes, Microsoft Intune allows you to set MAM policies for Office 365 mobile apps on iOS and Android, including cut/copy/paste restrictions, preventing ‘save-as’, setting PIN requirements, and the ability to remotely wipe MAM protected data. Bu özellik, kullanıcıların cihazlarını bir MDM çözümüne kaydetmelerini gerektirmeden şirket verilerini korurken Office mobil uygulamalarında da çok iyi bir kullanıcı deneyimi sağlar.This protects company data without requiring users to enroll their devices into an MDM solution while maintaining a great end-user experience with Office mobile apps.

Bunu nasıl yaparım?How do I do it?

  1. Intune mobil uygulama yönetiminin (MAM) nasıl çalıştığını temel düzeyde anlayın.Get a basic understanding of how Intune mobile application management (MAM) works.
  2. Azure portalında MAM ilkeleri oluşturmak için önce neler yapmanız gerektiğini öğrenin.Find out what you need to do before you can create MAM policies in the Azure portal.
  3. Intune ile MAM ilkeleri oluşturun ve dağıtın.Create and deploy MAM policies with Intune.

Ek bilgiler:Additional information:

Bundan sonra ne yapmalıyım?What should I do next?

Microsoft olmayan bir MDM çözümünden Microsoft Intune’a geçmeMigrate from a non-Microsoft MDM solution to Microsoft Intune

Intune MDM'ye cihaz kaydetmeEnroll devices into Intune MDM