Hızlı Başlangıç Kılavuzu: Veri şifreleme ile şirket verilerini korumaQuick Start Guide: Protect company data with data encryption

Şunlar için geçerlidir: Klasik portalda IntuneApplies to: Intune in the classic portal
Azure portalında Intune hakkında belgeler mi arıyorsunuz?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Buraya gidin.Go here.

Microsoft Intune, Office mobil uygulamalarından veri kaybını aşağıdakileri içeren çeşitli yollarla önlemenize yardımcı olabilir:Microsoft Intune can help you prevent data loss from Office mobile apps in a variety of ways, including:

  • iOS ve Android tarafından sağlanan en yüksek düzeyde cihaz şifrelemesi ile kurumsal verileri şifreleyerek.By encrypting corporate data with the highest level of device encryption provided by iOS and Android.
  • Gizlilik veya yasal gereksinimler nedeniyle mobil cihaz yönetimi çözümüne kaydedilemeyen iOS ve Android cihazlarda.On iOS and Android devices that, because of privacy or legal requirements, cannot be enrolled in a mobile device management solution.

Microsoft Intune ayrıca, Office mobil uygulamalarından ve güvenli Office 365 (O365) verilerinden veri kaybını, iOS veya Android mobil cihazları tam mobil cihaz yönetimine kaydetmeye gerek kalmadan engellemenize yardımcı olabilir.Microsoft Intune can also help you prevent data loss from Office mobile apps and secure Office 365 (O365) data without having to enroll iOS or Android mobile devices in full mobile device management. Bu, mobil cihazları yönetmek için bir üçüncü taraf mobil cihaz yönetimi çözümü kullansanız bile geçerlidir.This is true even if you use a third-party mobile device management solution to managed mobile devices.

Bu hızlı başlangıç kılavuzu bana uygun mu?Is this quick start guide right for me?

Bu hızlı başlangıç kılavuzu aşağıdaki önkoşulları karşılıyorsanız iyi bir kaynaktır:This quick start guide is a good resource if you meet the following prerequisites:

  • O365 lisansları kullanıyorsunuz veya kullanmak istediğiniz O365 lisanslarınız var ve Office mobil uygulamaları yönetiyorsunuz.You already use or have O365 licenses that you want to use and you manage Office mobile apps.
  • Office mobil uygulamaları iOS veya Android üzerinde kullanmayı planlıyorsunuz.You are planning to use Office mobile apps on iOS or Android.
  • Microsoft veya Microsoft olmayan herhangi bir cihaz yönetimi çözümü kullanıyorsunuz.You use any mobile device management solution - Microsoft or non-Microsoft. Tüzük nedeniyle bir mobil cihaz yönetim çözümü kullanamıyorsanız, bu kılavuzdan faydalanabilirsiniz.If you cannot use a mobile device management solution because of statutory rules, this guide is something that you can use.

Note

Windows henüz Office mobil uygulamalar için desteklenen bir platform değildir.Windows is not yet a supported platform for Office mobile apps. Kayıt olmadan mobil uygulama yönetimi henüz Exchange veya SharePoint şirket içi ile uyumlu değildir.Mobile application management without enrollment is not yet compatible with Exchange or SharePoint on-premise. Yalnızca çevrimiçi sürümlerde barındırılan verileri koruyabilirsiniz.You can only protect data hosted in online versions.

Bu kılavuz, herhangi bir cihaz yönetimi çözümüne kaydolma gereksinimi olmadan, çalışanlarınızın hassas verilere erişmek için kullandığı mobil uygulamalarda kullanılan ilkelerle geçiş kodları ve veri şifrelemeyi zorunlu hale getirerek şirketinizi veri kaybından korumanıza yardımcı olabilir.This guide can help you protect your company from data loss by forcing passcodes and data encryption using policies on the mobile apps that your employees use to access sensitive data, without requiring full enrollment in any device management solution. Microsoft Intune, iOS ve Android için Office mobil uygulamalarında mobil uygulama yönetimi (MAM) ilkeleri ayarlamanıza olanak tanır.Microsoft Intune allows you to set mobile application management (MAM) policies on Office mobile apps for iOS and Android. Bu yaklaşım, kullanıcıların cihazlarını bir mobil cihaz yönetimi çözümüne kaydetmelerini gerektirmeden O365 verilerini korurken Office mobil uygulamalarında da çok iyi bir son kullanıcı deneyimi sağlar.This approach protects O365 data without requiring users to enroll their devices into a mobile device management solution while also maintaining a great end-user experience with Office mobile apps.

Bunu nasıl yaparım?How do I do it?

  1. Uygulama verilerinizi nasıl koruyabileceğinizi gözden geçirmeReview how you can protect app data
  2. Mobil uygulama yönetimi ilkelerini yapılandırmak için hazırlamaGet ready to configure mobile app management policies
  3. Mobil uygulama yönetimi ilkeleri oluşturma ve dağıtmaCreate and deploy mobile app management policies

Ek bilgiler:Additional information: