Hızlı Başlangıç Kılavuzu: Windows kişisel bilgisayarı kötü amaçlı yazılım tehditlerinden korumaQuick Start Guide: Protect Windows PCs against malware threats

Şunlar için geçerlidir: Klasik portalda IntuneApplies to: Intune in the classic portal
Azure portalında Intune hakkında belgeler mi arıyorsunuz?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Buraya gidin.Go here.

Microsoft Intune, Microsoft Intune Endpoint Protection aracısını veya cihaz olarak kaydedilmiş Windows 10 kişisel bilgisayarları için Windows Defender URI ayarlarını kullanarak yönetilen Windows kişisel bilgisayarlarınızı kötü amaçlı yazılım tehditlerine karşı hızla korumanıza ve izlemenize yardımcı olur.Microsoft Intune can help you quickly protect and monitor your managed Windows PCs against malware threats using the Microsoft Intune Endpoint Protection agent or through Windows Defender URI settings for Windows 10 PCs enrolled as devices.

Bu hızlı başlangıç kılavuzu bana uygun mu?Is this quick start guide right for me?

Windows kişisel bilgisayarlarını kötü amaçlı yazılım tehditlerine karşı korumanız veya kullanmakta olduğunuz kötü amaçlı yazılımdan koruma çözümünden farklı bir çözüme geçmeniz gerekiyor mu?Do you need to protect Windows PCs against malware threats or do you have to move to a different antimalware solution from the one you’ve been using?

Yanıtınız evet ise, Microsoft Intune Endpoint Protection aracısını dağıtıp yapılandırarak Windows kişisel bilgisayarlarını kötü amaçlı yazılımlardan hızla koruyabilirsiniz.If yes, you can quickly protect Windows PCs against malware threats by deploying and configuring the Microsoft Intune Endpoint Protection agent. Aracı yüklendikten sonra Microsoft Intune, kötü amaçlı yazılım tehditleri için gerçek zamanlı izlemeyi ve kötü amaçlı yazılım bulaşmış kişisel bilgisayarlarda gerçekleştirilecek, kötü amaçlı yazılım koruma taramalarını uzaktan başlatma gibi izleme eylemlerini etkinleştirir.Once the agent is installed, Microsoft Intune enables real-time monitoring for malware threats and enables follow-up actions to be taken on malware infected PCs like remotely initiating malware protection scans.

Bunun yanı sıra, Açık Mobil Ortaklığı Cihaz Yönetimi (OMA DM) protokolü ve Windows 10 cihazları için özel URI ayarları aracılığıyla cihaz olarak kaydedilmiş Windows 10 kişisel bilgisayarlarını korumaya yardımcı olabilirsiniz.Alternatively, you can help protect Windows 10 PCs enrolled as devices through the Open Mobile Alliance Device Management (OMA DM) protocol and custom URI settings for Windows 10 devices.

Bunu nasıl yaparım?How do I do it?

Windows kişisel bilgisayarlarını Microsoft Intune için Endpoint Protection ile korumaya yardımcı olun.Help protect Windows PCs with Endpoint Protection for Microsoft Intune.

veyaor

Mobil cihaz olarak yönetilen Windows 10 bilgisayarlarını korumaya yardımcı olun.Help protect Windows 10 PCs managed as mobile devices.

Ek bilgiler:Additional information:

Bundan sonra ne yapmalıyım?What should I do next?

Yazılım güncelleştirmeleri ile Windows bilgisayarları güncel tutmaKeep Windows PCs up-to-date with software updates

Windows Güvenlik Duvarı ilkelerini kullanarak Windows bilgisayarlarının korunmasına yardımcı olmaHelp protect Windows PCs using Windows Firewall policies