Hızlı Başlangıç Kılavuzu: Kullanıcılarınıza mobil uygulama yayımlamaQuick Start Guide: Publish mobile apps to your users

Şunlar için geçerlidir: Klasik portalda IntuneApplies to: Intune in the classic portal
Azure portalında Intune hakkında belgeler mi arıyorsunuz?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Buraya gidin.Go here.

Microsoft Intune, tercih ettikleri cihazlardan gereksinim duydukları mobil ve masaüstü uygulamalara hızlı ve kolay bir şekilde erişim vererek son kullanıcılarınızın verimliliğini artırmaya yardımcı olabilir.Microsoft Intune can help increase your end users’ productivity by quickly and easily giving them access to the mobile and desktop apps they need from the devices of their choice. Son kullanıcıların uygulamaları kolayca kullanmasını sağlamak, doğru uygulamaları bulmak ve yüklemek için harcadıkları süre ve çabayı azaltarak gerek duydukları uygulamaları bulamadıklarında kullanıcıların yardım masasına yaptığı çağrıları azaltır.Making apps easily available to end users reduces the time and effort users spend searching for and installing the correct apps, which reduces helpdesk calls when users cannot find the apps they need.

Bu hızlı başlangıç kılavuzu bana uygun mu?Is this quick start guide right for me?

Kullanıcılarınızın işlerinde verimli olması için gerek duydukları tüm uygulamalara, bunları ortak bir portalda sunarak kullandıkları cihaz türünden bağımsız olarak hızla erişmesini istiyor musunuz?Would you like your users to quickly have access to all the apps they need to be productive at work, presented in a common portal regardless of the type of device they use?

Yanıtınız evet ise, Microsoft Intune tek bir ortak portalda: Intune Şirket Portalı uygulamasında veya web sitesinde (Office Mobile, iç iş kolu veya diğer mobil ve masaüstü uygulamalar) uygulama yayımlamanıza izin verir.If yes, Microsoft Intune allows you to publish apps (Office mobile, internal line of business or other mobile and desktop apps) in a single common portal: the Intune Company Portal app or website.

Bunu nasıl yaparım?How do I do it?

  1. Intune mobil cihaz yönetimine cihazları kaydedin.Enroll devices into Intune mobile device management.
  2. Kaydedilmiş cihazlara dağıtmak istediğiniz uygulamaları Intune’a ekleyin.Add apps to Intune that you want to deploy to enrolled devices.
  3. Kaydedilmiş cihazlara Intune kullanarak uygulamaları dağıtın.Deploy apps using Intune to enrolled devices.

Ek bilgiler:Additional information:

Office mobil uygulamasını yayımlama, bu uygulamalarda veri kaybı korumasını yönetmek üzere Intune’un MAM özelliklerini kullanmak amacıyla yapılıyorsa MAM ilkesi atanmış her son kullanıcıya bir Office 365 için kullanıcı lisansı atanması gerekir.If publishing Office mobile apps is done with the intention of using Intune’s MAM capabilities to manage data loss protection for those apps, then each end user assigned MAM policies will need to be assigned a user license for Office 365.

Bundan sonra ne yapmalıyım?What should I do next?