Hızlı Başlangıç Kılavuzu: Mobil cihazlarda e-posta yapılandırmasını basitleştirmeQuick Start Guide: Simplify email configuration on mobile devices

Şunlar için geçerlidir: Klasik portalda IntuneApplies to: Intune in the classic portal
Azure portalında Intune hakkında belgeler mi arıyorsunuz?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Buraya gidin.Go here.

Microsoft Intune, Intune hizmeti tarafından yönetilen Windows, iOS ve Android mobil cihazlarına e-posta (ayrıca VPN ve WiFi) profilleri dağıtmanıza izin vererek şirketinize zaman ve kaynak tasarrufu sağlar.Microsoft Intune saves your company time and resources by allowing you to deploy email (as well as VPN and WiFi) profiles to Windows, iOS and Android mobile devices managed by the Intune service. E-posta profillerini otomatik olarak yapılandırmak, son kullanıcı deneyimini önemli ölçüde iyileştirip memnuniyet düzeylerini artırırken yardım masası maliyetlerini de düşürür.Automatically configuring email profiles can greatly improve the end-user experience and increase satisfaction levels while at the same time reduce your helpdesk costs.

Bu hızlı başlangıç kılavuzu bana uygun mu?Is this quick start guide right for me?

Kullanıcılarınızın mobil cihazlarda yeni e-posta profilleri yapılandırmaları için gereken zaman ve çabayı azaltırken bir yandan da şirketinizin e-postasına yalnızca Intune tarafından yönetilen mobil cihazların erişmesine izin vererek şirketinizin veri güvenliğini artırmak ister misiniz?Would like to reduce the time and effort required by your users to configure new email profiles on mobile devices from while also increasing your company’s data security by only allowing mobile devices managed by Intune to access your company email?

Yanıtınız evet ise, Microsoft Intune, şirket e-postalarına erişimi el ile yapılandırmak zorunda kalmamaları için Intune tarafından yönetilen cihazlarına e-posta profilleri dağıtarak çalışanlarınız için e-posta yapılandırabilir.If yes, Microsoft Intune can automatically configure email for your employees’ Intune-managed devices by deploying email profiles to their devices so that they don’t have to manually configure access to their company email. Bu özellik, daha iyi bir son kullanıcı deneyimi sağlar ve kullanıcılarınızın Windows, iOS ve Android cihazlarının e-posta yapılandırma sorunlarını yükseltme sayısını aşağı çekerek genel yardım masası maliyetlerini düşürür.This capability provides a better end-user experience and reduces overall helpdesk costs by driving down the number of escalations for email configuration issues on your users Windows, iOS, and Android devices.

E-posta profili yapılandırıldıktan sonra şirket e-postasına ve Office 365 hizmetlerine erişimi Intune koşullu erişim ilkeleriyle kolayca sınırlayabilirsiniz.After the email profile is configured, you can easily restrict access to company email and Office 365 services with Intune conditional access policies. Bu ilkeler, şirketinizin e-postasına ve Office 365 hizmetlerine erişimin Intune’da koyduğunuz kurallarla uyumlu cihazlarla sınırlı olduğundan emin olmanızı sağlar.These policies allow you to make sure that access to your company email and Office 365 services is restricted to devices that are compliant with the rules that you set in Intune.

Bunu nasıl yaparım?How do I do it?

  1. Windows, iOS ve Android cihazlarda otomatik olarak son kullanıcı e-posta profilleri yapılandırın.Automatically configure end-user email profiles on Windows, iOS, and Android devices.
  2. Koşullu erişim ilkeleri kullanarak şirket e-postasına erişimi denetleyin.Control access to company email using conditional access policies.

Ek bilgiler:Additional information:

Intune cihaz ayarları ve güvenlikIntune device settings and security

Bundan sonra ne yapmalıyım?What should I do next?

Yönetilen cihazlara VPN profilleri dağıtmaDeploy VPN profiles to managed devices

Yönetilen cihazlara Wi-Fi profilleri dağıtmaDeploy Wi-Fi profiles to managed devices

Microsoft Intune’da sertifika profilleriyle güvenli kaynak erişimiSecure resource access with certificate profiles in Microsoft Intune