Microsoft Intune için genel sorun giderme ipuçlarıGeneral troubleshooting tips for Microsoft Intune

Şunlar için geçerlidir: Klasik portalda IntuneApplies to: Intune in the classic portal
Azure portalında Intune hakkında belgeler mi arıyorsunuz?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Buraya gidin.Go here.

Microsoft Intune dağıtıldıktan sonra yapılandırmanızla veya istemci cihazlarıyla ilgili sorunlarla karşılaşabilirsiniz.After you deploy Microsoft Intune, you might encounter problems with your configuration or with client devices. Sorunu çözebilmeniz için soruna neden olan şeyi bulmanıza yardımcı olması için aşağıdaki kaynakları kullanın.Use the following resources to help you discover what's causing the problem so you can resolve it.

Not

Destek isteği oluşturmak veya mevcut isteği görüntülemek için Azure Yardım ve desteğini ziyaret edin.To create a support request, or to view an existing request, visit the Azure Help + support page. Destek seçenekleri hakkında daha fazla bilgi için bkz. Microsoft Intune için destek alma.For more information about support options, see How to get support for Microsoft Intune.

Sorunu tanımlamaDefine the problem

  • Davranış nedir?What is the behavior?

  • Bu davranışla kim, hangi platformlarda ve cihazlarda karşılaşıyor?Who experiences this behavior, and on what platforms and devices?

  • Cihaz daha önce düzgün çalışıyor muydu?Did the device work properly previously?

  • Intune veya cihaz yapılandırmasında hangi değişiklikleri yaptınız?What changes did you make to the Intune or device configuration?

  • Çalıştığınız ortamda yapılandırma değişikliklerinden başka değişiklikler yapıldı mı?Were other changes were made to the environment in which you operate, other than configuration changes?

  • Bu sorun ne sıklıkla oluşuyor ve aralıklı mı, sürekli mi?How frequently does this problem occur, and is it sporadic or consistent?

  • Kullanıcı bir kimlik doğrulama sorunu yaşıyor olabilir mi?Could the user be experiencing an authentication issue? Böyle bir olasılık varsa kullanıcının Azure Active Directory kullanan diğer hizmetlerde oturum açıp açamadığını denetleyin.If this is a possiblity, see if the user can sign in to other services that use Azure Active Directory. Ayrıca, kullanıcının farklı bir cihazdan oturum açıp açamadığına bakın.Also, see if the user can sign in from a different device.

  • Hizmet durumunu denetlediniz mi?Have you checked the service status? Office 365 yönetim portalında Intune hizmet durumunu izleyebilirsiniz.You can monitor Intune service health in the Office 365 management portal. Sol bölmede Hizmet Durumu’nu seçin.Choose Service Health in the left pane.

Kullanılabilir verileri toplaCollect available data

Çözümü arayınResearch the solution

Topluluk kaynakları bulmaFind community resources

Bu topluluk kaynaklarında başka yararlı bilgiler bulabilirsiniz.You can find other helpful information in these community resources:

Sonraki adımlarNext steps

Aşağıdaki konular, belirli konular için sorun giderme yardımına sahiptir.The following topics have troubleshooting help for specific issues. Bu bilgileri işe yaramazsa, Microsoft Intune için destek alma konusunda açıklandığı gibi Microsoft Desteği ile iletişim kurun.If that information doesn't help you, contact Microsoft Support as described in How to get support for Microsoft Intune.

Microsoft Intune’da Endpoint Protection Sorunlarını GidermeTroubleshoot Endpoint Protection in Microsoft Intune

Microsoft Intune ile şirket kaynak erişimi sorunlarını gidermeTroubleshoot company resource access problems with Microsoft Intune

Microsoft Intune’da uygulama dağıtımı sorunlarını gidermeTroubleshoot app deployment problems in Microsoft Intune

Intune’da cihaz kaydı sorunlarını gidermeTroubleshoot device enrollment in Intune

Microsoft Intune’da ilke sorunlarını gidermeTroubleshoot policies in Microsoft Intune

Microsoft Intune’da istemci kurulumu sorunlarını gidermeTroubleshoot client setup in Microsoft Intune

Microsoft Intune’da yazılım güncelleştirmesi sorunlarını gidermeTroubleshoot software updates in Microsoft Intune