Azure portalında Microsoft Intune’a girişIntroduction to Microsoft Intune in the Azure portal

Diğer Azure hizmetleri gibi Microsoft Intune da Azure portalında kullanılabilir.Similar to other Azure services, Microsoft Intune is available in the Azure portal. Azure portalında Intune’u seçerek kuruluşunuzun mobil cihazlarını, bilgisayarlarını ve uygulamalarını yönetebilirsiniz.By selecting Intune within the Azure portal, you can manage your organization's mobile devices, PCs, and apps.

Not

Microsoft Intune’un önceki bir sürümünü kullandıysanız aşağıdaki bilgiler işinize yarayabilir:If you've used a previous version of Microsoft Intune, you may find the following information helpful: * Özelliklerim Azure’da nereye gitti? size, Azure’a taşınma sonucu değişmiş olan iş akışları ve kullanıcı arabirimlerini gösteren bir başvurudur.Where did my features go in Azure? is a reference to show you the specific workflows and UIs that have changed with the move to Azure. * Azure portalında klasik Intune grupları, grup yönetimi için Azure Active Directory güvenlik gruplarına geçmiş olmanın olası sonuçlarını açıklar.Intune classic groups in the Azure portal explains the implications of the shift to Azure Active Directory security groups for group management.

Azure portalında Microsoft Intune deneyiminin en önemli özellikleri şunlardır:Highlights of the Microsoft Intune experience in the Azure portal include:

  • Tüm Enterprise Mobility + Security (EMS) bileşenleriniz için tümleşik bir konsolAn integrated console for all your Enterprise Mobility + Security (EMS) components
  • Web standartlarında hazırlanan HTML tabanlı bir konsolAn HTML-based console built on web standards
  • Birçok eylemi otomatik hale getirmek için Microsoft Graph API’si desteğiMicrosoft Graph API support to automate many actions
  • Tüm Azure uygulamalarınız genelinde uyumluluk sağlamak için Azure Active Directory (AD) gruplarıAzure Active Directory (AD) groups to provide compatibility across all your Azure applications
  • En modern web tarayıcıları için destekSupport for most modern web browsers

Başlamadan önceBefore you start

Azure Portal’da Intune’u kullanmak için, bir Intune yönetici ve kiracı hesabınız olmalıdır.To use Intune in the Azure portal, you must have an Intune admin and tenant account. Hesabınız yoksa bir hesap için kaydolun.Sign up for an account if you don't already have one.

Azure Portal için desteklenen web tarayıcılarıSupported web browsers for the Azure portal

Azure Portal, modern PC ve Mac bilgisayarlarla tabletlerin çoğunda çalışır.The Azure portal runs on most modern PCs, Macs, and tablets. Cep telefonları desteklenmez.Mobile phones are not supported. Şu anda, aşağıdaki web tarayıcıları desteklenmektedir:Currently, the following browsers are supported:

  • Microsoft Edge (en son sürüm)Microsoft Edge (latest version)
  • Microsoft Internet Explorer 11Microsoft Internet Explorer 11
  • Safari (en so sürüm, yalnızca Mac)Safari (latest version, Mac only)
  • Chrome (en son sürüm)Chrome (latest version)
  • Firefox (en son sürüm)Firefox (latest version)

Desteklenen tarayıcılar hakkındaki en son bilgiler için Azure portalını kontrol edin.Check the Azure portal for the latest information about supported browsers.

Azure portalında Microsoft IntuneMicrosoft Intune in the Azure portal

Azure portalı, Microsoft Intune hizmetini bulabileceğiniz yerdir.The Azure portal is where you can find the Microsoft Intune service. Azure’da, birçoğunu düzenli olarak kullanamayacağınız birkaç hizmet mevcuttur.There are several services in Azure, many of which you may not use on a regular basis. Portal deneyiminizi özelleştirmeye yönelik hızlı bir kılavuz için bkz. Azure portalında Intune’a başlarken.For a quick guide to customize your portal experience, see Getting started with Intune in the Azure portal.

YeniliklerWhat's new?

Microsoft Intune’un en son işlevleri hakkında bilgi için bkz. Yenilikler.To learn about the latest capabilities of Microsoft Intune, see What's New.