Azure Kubernetes Service Atölyesi

Gelişmiş
Çözüm Mimarı
Geliştirici
Azure
Kubernetes Hizmeti
Container Registry

Bu atölyede Azure Kubernetes Service (AKS) üzerinde Kubernetes'e çok kapsayıcılı bir uygulama dağıtmak için gerçekleştirmeniz gereken görevleri inceleyeceksiniz.

Öğrenme hedefleri

Bu modülde şunları yapacaksınız:

  • Azure Kubernetes Service kümesi oluşturma
  • Podlarınız için en iyi dağıtım seçeneklerini belirtme
  • Podları iç ve dış ağ kullanıcılarının kullanımına sunma
  • Azure Kubernetes Service girişi için SSL/TLS’yi yapılandırma
  • Azure Kubernetes Service kümesinin durumunu izleme
  • Azure Kubernetes Service kümesinde uygulamanızı ölçeklendirme

Önkoşullar

  • Kubernetes ve kavramları hakkında bilgi
  • Azure aboneliği erişimi