Azure mimarisinin temel bileşenlerini açıklama

Başlangıç
Yönetici
Geliştirici
Çözüm Mimarı
Öğrenci
Azure
Azure Resource Manager

Bu modülde Azure mimarisinin çalışması için gerekli olan kavramları, kaynakları ve terimleri inceleyeceksiniz. Örneğin Azure abonelikleri, yönetim grupları, kaynak grupları, Azure Resource Manager, Azure bölgeleri ve kullanılabilirlik alanları hakkında bilgi edineceksiniz.

Öğrenme hedefleri

Bu modülü tamamladıktan sonra aşağıdakilerin avantajını ve kullanım şeklini öğrenmiş olacaksınız:

  • Azure abonelikleri ve yönetim grupları.
  • Azure kaynakları, kaynak grupları ve Azure Resource Manager.
  • Azure bölgeleri, bölge çiftleri ve kullanılabilirlik alanları.

Önkoşullar

  • Temel bilişim kavramları ve terminolojisi hakkında bilgi sahibi olmanız gerekir.
  • Bulut bilişimi anlamak yararlı olur ama gerekli değildir.