Azure ağ hizmetlerini keşfetme

Başlangıç
Yönetici
Geliştirici
Çözüm Mimarı
Öğrenci
Azure
ExpressRoute
Sanal Ağ
VPN Gateway

Bu modülde Azure'da bulunan birçok farklı temel ağ kaynağına göz atacaksınız. Şirketinizin ihtiyaçlarını karşılayan özelleştirilmiş bir ağ ortamı oluşturmak için yapılandırabileceğiniz Azure Sanal Ağ hakkında bilgi edineceksiniz. Ayrıca şirketinizin farklı konumları arasında güvenli iletişim tüneli oluşturmak için kullanabileceğiniz Azure VPN Gateway ve Azure ExpressRoute hizmetlerini de keşfedeceksiniz.

Öğrenme hedefleri

Bu modülü tamamladıktan sonra şunları yapabileceksiniz:

  • Azure'da bulunan temel ağ kaynaklarını açıklama.
  • Sanal Ağ, VPN Gateway ve ExpressRoute hizmetlerinin avantajlarını ve kullanım şeklini açıklama.

Önkoşullar

  • Temel bilişim kavramları ve terminolojisi hakkında bilgi sahibi olmanız gerekir.
  • Bulut bilişimi anlamak yararlı olur ama gerekli değildir.