Bilgi kontrolü

Tamamlandı

Bilginizi ölçün

1.

İş hizalamayla çalışırken üç anahtar sözcük var mı?

2.

Yönetim temeli nedir?

3.

Ne sıklıkla ölçülen etkisi?

4.

Bir yönetim temelinin parçası olarak taahhüti nasıl anlayacağımız?

5.

ne zaman önerilen bir araç Application Insights?