Bilgi kontrolü

Tamamlandı
1.

Hangi git 'in dağıtılmış doğası 'nın birincil avantajı nedir?

2.

Git kullanıcısı bir depoyu kopyaladığında, hangi terim git 'in orijinal depo için ayarladığı başvuruyu tanımlar?

3.

Var olan bir deponun kopyasını hangi git komutu yapar?

4.

Geçerli değişiklikleri kaydetmek için hangi git komutu kullanılabilecek, ancak bir çekme isteği kullanılmadan ne olur?

5.

Deponun yerel çalışma dalınızda 10 dosya içeren bir projeniz olduğunu varsayalım. Son zamanlarda dosyaların 3 ' ü güncelleştirmiş olursunuz: TOC. yml, intro.txt ve exercise.js. Şimdi yalnızca JSON dosyasındaki değişiklikler için bir çekme isteği oluşturmak istiyorsunuz. Yalnızca bu değişiklikler için çekme isteği oluşturmak üzere kullanmanız gereken git komutları kümesi nedir?