Bir uygulamayı Azure Depolama'ya bağlama

Başlangıç
Geliştirici
Azure
Depolama
Cloud Shell

Basit bir uygulama oluşturup bunu Azure Depolama’ya bağlamak için yapılandırma, istemci kitaplığı başvuruları ve kod ekleyin.

Öğrenme hedefleri

Bu modülde şunları yapacaksınız:

  • Bir Azure depolama hesabı tarafından desteklenen veri türlerini ve hizmetleri keşfedin.
  • Azure portalı kullanarak yeni bir Azure depolama hesabı oluşturun.
  • Yeni bir uygulama oluşturun ve uygulamayı bir Azure Depolama hesabına bağlayın.

Önkoşullar

C# veya JavaScript dillerinde belirli bir programlama deneyimi