Bilgi kontrolü

Tamamlandı

Her soruya en iyi yanıtı seçin ve ardından yanıtlarınızı denetle' yi seçin.

1.

"F" ile başlayan bir yanıtın tüm üyelerini nasıl bulabilirim?

2.

Bu komut, Get-Process 'some process' | Format-Table Name,CPU | Select-Object Name, CPU "?

3.

Hangi ifade sola filtrelemeye yönelik en iyi seçenektir?