Python kullanarak ay taşlarının türüne göre sayısını belirleme

Başlangıç
Öğrenci
Veri Bilimcisi
Visual Studio Code

Python kullanarak uzay taşı türünün sayısını saymak için basit bir program kullanın.

Öğrenme hedefleri

Bu modülde şunları öğreneceksiniz:

  • Program bağlamında değişken yazma
  • Metin dosyasındaki verileri okumak için önceden oluşturulmuş işlevleri kullanma
  • İşlev oluşturma ve program bağlamında çağırma
  • Program bağlamında koşullu deyim ve döngü yazma

İpucu

Bu modül, çok kaynaklı öğrenme yaklaşımının bir parçasıdır. Nasıl takip etmek için modülü başlatabilirsiniz!

Önkoşullar

  • Hiçbiri