Alıştırma - Python işlevi çağırarak ay taşlarının sayısını belirleme

Tamamlandı