Alıştırma - Python'da verileri analiz etme ve özetleme

Tamamlandı