Azure’da Linux sanal makinesi oluşturma

Başlangıç
Yönetici
Geliştirici
Öğrenci
Azure
Azure Portalı
Sanal Makineler

Bu modülde, Azure portalı kullanarak Linux sanal makinesi oluşturmayı ele alacağız.

Öğrenme hedefleri

Bu modülde şunları yapacaksınız:

  • Azure’da sanal makineler için sunulan seçenekleri anlama
  • Azure portalı kullanarak bir Linux sanal makinesi oluşturma
  • Çalışan bir Linux sanal makinesine SSH kullanarak bağlanma
  • Azure portalı kullanarak bir VM üzerinde yazılım yükleme ve ağ yapılandırmasını değiştirme

Önkoşullar

Hiçbiri