Yenilenebilir Makine Öğrenmesi Modelleriyle Web Uygulaması Oluşturma

Orta
Geliştirici
Yapay Zeka Mühendisi
Azure
Bilişsel Hizmetler
Web Apps

Özel Görüntü İşleme AI hizmeti kullanılarak eğitilen makine öğrenmesi modelleriyle güçlendirilmiş bir web uygulaması oluşturun ve bu uygulamayı GitHub Actions ile yenilemeyi öğrenin.

Öğrenme hedefleri

Bu modülde şunları yapacaksınız:

  • Özel Görüntü İşleme AI hizmetini kullanarak etiketli resimlerle modeli eğitme
  • Modelin doğruluğunu test etme
  • Model varlıklarını web uygulamasında kullanmak üzere dışarı aktarma
  • Model varlıklarını barındıracak bir Vue.js web uygulaması oluşturma
  • Ayırt etmesi zor resimleri kullanarak çıkarım yapmak için bu varlıkları kullanma
  • Sürekli teslim iş akışı oluşturmak için GitHub Eylemi oluşturma
  • Aşamalı Web Uygulaması’nın özelliklerini test etme

Önkoşullar

  • Vue.js
  • Aşamalı Web Uygulaması