C# kodunuzda doğru veri türünü seçme

Başlangıç
Geliştirici
Öğrenci
.NET

Birçok veri türü arasındaki farkı, nasıl çalıştığını, ne yaptığını ve birini diğerine göre nasıl seçeceğinizi öğrenin.

Öğrenme hedefleri

Bu modülde şunları yapacaksınız:

  • Değer türleri ve başvuru türleri arasındaki temel farklılıkları öğrenme.
  • Yeni tam sayı türleri ve kayan nokta türleri dahil olmak üzere çok sayıda yeni sayısal veri türünün özelliklerini açıklama.
  • Sayısal veri türlerinin depolayabileceği maksimum ve minimum değerleri döndüren kodu yazma.
  • Yeni bir başvuru türünün yeni örneklerini oluşturmak için new anahtar sözcüğünü kullanma.
  • Belirli bir uygulama için hangi veri türünü seçmeniz gerektiğini belirleme.

Önkoşullar

  • string, char, bool, int ve decimal gibi temel veri türlerini kullanma deneyimini yaşama
  • Değişkenleri dize şablonlarında birleştirmek için dize ilişkilendirme deneyimini yaşama
  • Kullanılmayan kodu açıklama satırı yapmak için kod açıklamalarını kullanma deneyimini yaşama