Hesaplanmış sütunlar oluşturma

Tamamlandı

Modelinizdeki tablolardan birine hesaplanmış sütun eklemek için DAX formülü yazabilirsiniz. Hesaplanmış sütun formülü skaler değer veya tek bir değer döndürmelidir.

İçeri aktarılan modellerde hesaplanmış sütun kullanmanın belirli etkileri vardır: Bu tablolar model depolama boyutunu artırır ve veri yenileme süresini uzatabilir. Bunun nedeni, formüllerinde yenilenen tablo bağımlılıkları olan hesaplanmış sütunların yeniden hesaplanmasıdır.

Veri görünümünde Alanlar bölmesinde Due Date tablosunun seçili olduğundan emin olun. Hesaplanmış sütun oluşturmadan önce Date sütununun adını Due Date olarak değiştirin.

Şimdi Due Date tablosuna hesaplanmış sütun ekleyebilirsiniz. Hesaplanmış sütun oluşturmak için Tablo araçları bağlamsal şeridindeki Hesaplamalar grubunun içinde Yeni sütun'u seçin.

Due Date tablosu için Tablo Araçları bağlamsal şeridini gösteren görüntü. Hesaplamalar grubunun içindeki Yeni Sütun komutu vurgulanmıştır.

Formül kutusuna aşağıdaki hesaplanmış sütun tanımını girin ve Enter tuşuna basın.

Due Fiscal Year =
"FY"
  & YEAR('Due Date'[Due Date])
    + IF(
      MONTH('Due Date'[Due Date]) > 6,
      1
    )

Hesaplanmış sütun tanımı, Due Date tablosuna Due Fiscal Year sütununu ekler. Aşağıdaki adımlarda Microsoft Power BI'ın hesaplanmış sütun formülünü nasıl değerlendirdiği anlatılmıştır:

 1. Toplama işleci (+), metin birleştirme işlecinden (&) önce değerlendirilir.

 2. YEAR DAX işlevi, son tarih yılının tamsayı değerini döndürür.

 3. IF DAX işlevi, son tarih ay numarası 7-12 (Temmuz-Aralık) arasında olduğunda değeri döndürür; aksi takdirde BLANK döndürür. (Örneğin Adventure Works şirketinin mali yılı Temmuz-Haziran arası olduğundan takvim yılının son altı ayının finansal yılı bir sonraki takvim yılı olacaktır.)

 4. Yıl değeri, IF işlevi tarafından döndürülen birinci değere veya BLANK değerine eklenir. Değer BLANK ise örtülü olarak sıfıra (0) dönüştürülerek toplama yapılır ve mali yıl değeri elde edilir.

 5. "FY" değişmez metin değeri, örtülü olarak metne dönüştürülen mali yıl değeriyle birleştirilir.

Aşağıdaki tanımı kullanarak ikinci hesaplanmış sütunu ekleyin:

Due Fiscal Quarter =
'Due Date'[Due Fiscal Year] & " Q"
  & IF(
    MONTH('Due Date'[Due Date]) <= 3,
    3,
    IF(
      MONTH('Due Date'[Due Date]) <= 6,
      4,
      IF(
        MONTH('Due Date'[Due Date]) <= 9,
        1,
        2
      )
    )
  )

Hesaplanmış sütun tanımı, Due Date tablosuna Due Fiscal Quarter sütununu ekler. IF işlevi, çeyrek sayısını döndürür (1. Çeyrek Temmuz-Eylül arasıdır) ve sonuç, Due Fiscal Year sütununun değeri ve Q değişmez metin değeriyle birleştirilir.

Aşağıdaki tanımı kullanarak üçüncü hesaplanmış sütunu ekleyin:

Due Month =
FORMAT('Due Date'[Due Date], "yyyy mmm")

Hesaplanmış sütun tanımı, Due Date tablosuna Due Month sütununu ekler. FORMAT DAX işlevi, biçimlendirme dizesi kullanarak Due Date sütununun değerini metne dönüştürür. Bu örnekte biçimlendirme dizesi, yıl ve kısaltılmış ay adını belirten bir etiket oluşturur.

Not

Birçok farklı kullanıcı tanımlı tarih/saat biçimi vardır. Daha fazla bilgi için bkz. FORMAT işlevi için özel tarih ve saat biçimleri.

Aşağıdaki tanımı kullanarak dördüncü hesaplanmış sütunu ekleyin:

Due Full Date =
FORMAT('Due Date'[Due Date], "yyyy mmm, dd")

Aşağıdaki tanımı kullanarak beşinci hesaplanmış sütunu ekleyin:

MonthKey =
(YEAR('Due Date'[Due Date]) * 100) + MONTH('Due Date'[Due Date])

MonthKey hesaplanmış sütunu, son tarihi 100 değeriyle çarpar ve son tarihin ay numarasını ekler. Due Month metin değerlerini kronolojik olarak sıralamak için kullanılabilecek bir sayısal değer oluşturur.

Due Date tablosunda altı sütun olduğunu doğrulayın. İlk sütun hesaplanan tablo oluşturulduğunda, diğer beş sütun da hesaplanmış sütun olarak eklenmiştir.

Veri görünümünde Due Date tablosunu gösteren görüntü. Altı sütun var ve ilk yedi satır görünür durumda.

Due Date tablosunun tasarımını tamamlamak için şunları yapabilirsiniz:

 • Due Full Date sütununu Due Date sütununa göre sıralayın.

 • Due Month sütununu MonthKey sütununa göre sıralayın.

 • MonthKey sütununu gizleyin.

 • Aşağıdaki düzeylere sahip olan Fiscal adlı bir hiyerarşi oluşturun:

  • Due Fiscal Year

  • Due Fiscal Quarter

  • Due Month

  • Due Full Date

 • Due Date sütununu kullanarak Due Date tablosunu tarih sütunu olarak işaretleyin.