Satır bağlamı hakkında bilgi edinin

Tamamlandı

Hesaplanmış sütunlar oluşturduğunuza göre formüllerinin nasıl değerlendirildiğini öğrenebilirsiniz.

Hesaplanmış sütun formülü, tablodaki her bir satır için değerlendirilir. Ayrıca satır bağlamında yani geçerli satır için değerlendirilir. Due Fiscal Year hesaplanmış sütun tanımını inceleyin:

Due Fiscal Year =
"FY"
  & YEAR('Due Date'[Due Date])
    + IF(
      MONTH('Due Date'[Due Date]) <= 6,
      1
    )

Formül her bir satır için değerlendirildiğinde 'Due Date'[Due Date] sütun başvurusu o satıra ait sütun değerini döndürür. Microsoft Excel'de bu kavram, Excel tablolarında formüllerle çalışırken geçerlidir.

Ancak satır bağlamı, tablonun ötesine geçmez. Formülünüzün başka tablolarda bulunan sütunlara başvurması gerekiyorsa iki seçeneğiniz vardır:

 • Tablolar arsında doğrudan veya dolaylı ilişki varsa RELATED veya RELATEDTABLE DAX işlevlerini kullanabilirsiniz. RELATED işlevi, ilişkinin tek tarafındaki değeri alırken RELATEDTABLE işlevi çok tarafındaki değerleri alır. RELATEDTABLE işlevi bir tablo nesnesi döndürür.

 • Tablolar arasında ilişki yoksa LOOKUPVALUE DAX işlevini kullanabilirsiniz.

Mümkün olduğunda RELATED işlevini kullanmaya çalışın. İlişki ve sütun verilerinin depolanması ve dizinlenmesi açısından çoğu durumda LOOKUPVALUE işlevinden daha iyi bir performans sunar.

Şimdi aşağıdaki hesaplanmış sütun tanımını Sales tablosuna ekleyin:

Discount Amount =
(
  Sales[Order Quantity]
    * RELATED('Product'[List Price])
) - Sales[Sales Amount]

Hesaplanmış sütun tanımı, Sales tablosuna Discount Amount sütununu ekler. Power BI, hesaplanmış sütun formülünü Sales tablosunun her satırı için değerlendirir. Order Quantity ve Sales Amount sütunlarının değerleri satır bağlamında alınır. Ancak List Price sütunu Product tablosuna ait olduğundan satış ürününe ait liste fiyatını almak için RELATED işlevinin kullanılması gerekir.

Hesaplanmış sütun formülleri değerlendirilirken satır bağlamı kullanılır. Bu bağlam ayrıca yineleyici işlevler olarak bilinen işlev sınıfı için de kullanılır. Yineleyici işlevler, karmaşık özetler oluşturma esnekliği sunar. Yineleyici işlevler sonraki modüllerde anlatılmıştır.