Bilginizi ölçün

Tamamlandı

Neler öğrendiğinizi görmek için aşağıdaki soruları yanıtlayın.

1.

Hesaplanan tablolarla ilgili ifadelerden hangisi doğrudur?

2.

Hesaplanmış sütunlarla ilgili ifadelerden hangisi doğrudur?

3.

Microsoft Azure SQL veritabanından veri alan bir Power BI Desktop modeli geliştiriyorsunuz. Veritabanında her satırda çalışanlardan biriyle ilgili bilgilerin yer aldığı bir çalışan tablosu var. Her satır, çalışan tablosundaki bir diğer satır olan çalışanın yöneticisine başvuru içeriyor. Kuruluş hiyerarşisi içinde bordro verilerini analiz etmek için modelinizdeki çalışan tablosuna birkaç sütun eklemeniz gerekiyor. Bu sütunları eklemek için hangi tekniği kullanırsınız?