Alıştırma - Azure Databricks modeli Azure Machine Learning

Tamamlandı

Not

Bu alıştırma için bir Azure aboneliği gerekir. Henüz bir deneme sürümüne sahip değilsanız, 'de ücretsiz deneme için https://azure.microsoft.com kaydolarak.

Şimdi, Azure Databricks'da modelleri eğitip Azure Machine Learning.

Bu alıştırmada şunları yapacaksınız:

  • Databricks tarafından eğitilmiş bir modeli AML.
  • Modeli kullanan bir hizmet dağıtın.
  • Dağıtılan hizmeti kullanma.

Yönergeler

Alıştırmayı tamamlamak için şu yönergeleri izleyin:

  1. alıştırma yönergelerini https://aka.ms/mslearn-dp090 açın.
  2. Azure Machine Learning alıştırmalarında Modelleri Dağıtma'Azure Machine Learning yapın.