Özet

Tamamlandı

Bu modülde, dağıtım ve dağıtım Azure Databricks Azure Machine Learning.

Bu modülü tamamlamış olduğunuza göre şunları da tamamlamış oluruz:

  • Model dağıtımıyla ilgili dikkat edilmesi gerekenleri açıklama.
  • Dağıtım uç noktalarını planla.
  • Modeli çıkarım web hizmeti olarak dağıtma.
  • Model dağıtımı sorunlarını giderme.