Özet

Tamamlandı

Tebrikler! Bu modülde, azure'a bir Azure Pipelines dağıtan bir CI/CD Node.js işlem hattı hazırladnız. İşlem hattı, bir değişikliği depoda main Git deponun dalını birleştir her birleştirişte otomatik GitHub.

Bu modül özellikle Node.js dağıtılmış bir Azure App Service odaklansa da, burada üzerinde durulduk temeller çok çeşitli derleme ve dağıtım hedeflerine uygulanır. Gereksinimlerinizi desteklemek için Azure Pipelines nasıl ölçeklendirebilirsiniz?

Daha fazla bilgi edinin

Bu modülde, Azure tarafından Node.js platformlardan yalnızca biri olan Node.js ile çalıştınız. Diğer geliştirme platformları için destek ve öğreticiler hakkında bilgi edinmek için bkz. Azure ile uygulama derleme.

Azure, birden çok platformu desteklemeye ek olarak, birden çok uygulamanın kullanımına yönelik çeşitli Node.js sağlar. Visual Studio Code ve Azure Cosmos DB kullanan bir örnek için bkz. Visual Studio Code'de Azure Cosmos DB için Node.js uygulaması oluşturma.