Bilgi kontrolü

Tamamlandı

Her soru için en iyi yanıtı seçin. Ardından Yanıtlarınızı kontrol edin seçeneğini belirleyin.

Bilgilerinizi kontrol edin

1.

Bağlı şablonları kullanırken bağlantılı yapıtları nerede depolayabilirsiniz?

2.

GitHub Actions ile şablon dağıtırken kimlik doğrulaması için gerekli kimlik bilgilerini hangi biçimde sağlamanız gerekir?

3.

Kaynaklarınızı dağıtım için modüler hale getirmenin en iyi yolu nedir?