Bilgi kontrolü

Tamamlandı
1.

Azure Databricks Veri Düzlemi ile ilgili ifade hangisi doğrudur?

2.

Veri şifrelemesi hangi Azure Databricks sağlar?

3.

Azure Data Lake Depolama (ADLS) Geçiş özelliği neleri etkinleştirir?

4.

Arka Azure Key Vault gizli kapsam nedir?