Ağ izlemeyi tasarlama ve uygulama

Orta
Yönetici
Ağ Mühendisi
İzleyici
Ağ İzleyicisi
Sanal Ağ

Azure Izleyici ve Ağ İzleyicisi gibi ağ izleme çözümlerini tasarlamayı ve uygulamayı öğreneceksiniz.

Öğrenme hedefleri

Bu modülü tamamladığınızda şunları yapabileceksiniz:

  • Azure Izleyici 'yi kullanarak ağ durumu uyarılarını ve günlüğe kaydetmeyi yapılandırma
  • Bağlantı Izleyicisi örneği oluşturma ve yapılandırma
  • Trafik Analizi yapılandırma ve kullanma
  • NSG akış günlüklerini yapılandırma
  • Tanılama günlüğünü etkinleştirme ve yapılandırma
  • Azure ağ Izleyicisi 'Ni yapılandırma

Önkoşullar

  • IP adresleme, etki alanı adı sistemi (DNS) ve yönlendirme gibi ağ kavramlarıyla ilgili deneyiminizin olması gerekir
  • VPN veya WAN gibi ağ bağlantısı yöntemleriyle ilgili deneyimleriniz olmalıdır
  • Azure portal ve Azure PowerShell deneyiminizin olması gerekir