Azure Hizmetleri'ne özel erişim tasarlama ve uygulama

Orta
Yönetici
Ağ Mühendisi
Özel Bağlantı
Sanal Ağ

Azure Hizmetleri'ne sanal ağ hizmet uç noktalarıyla özel erişim Azure Özel Bağlantı ve uygulama hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Öğrenme hedefleri

Bu modülü tamamladığınızda şunları yapabileceksiniz:

  • Özel Bağlantı Hizmeti ile özel uç noktalar arasındaki farkı tanımlama
  • Özel uç noktaları tasarlama ve yapılandırma
  • Sanal ağ hizmet uç noktalarını açıklama
  • Hizmet uç noktalarına erişimi tasarlama ve yapılandırma
  • Özel Bağlantıyı DNS ile tümleştirin
  • Ağlarınızı Azure App Service ağlarla tümleştirin

Önkoşullar

  • IP adresleme, Etki Alanı Adı Sistemi (DNS) ve yönlendirme gibi ağ kavramlarıyla ilgili deneyime sahipsiniz
  • VPN veya WAN gibi ağ bağlantısı yöntemleriyle ilgili deneyime sahipsiniz
  • Azure portal ve Azure PowerShell