Özel Görüntü İşleme hizmetiyle görüntülerdeki nesneleri algılama

Başlangıç
Yapay Zeka Mühendisi
Veri Bilimcisi
Geliştirici
Çözüm Mimarı
Öğrenci
Bilişsel Hizmetler

Nesne algılama, yapay zeka aracılarının bir görüntüdeki veya kamera akışındaki belirli nesneleri tanımlayıp bulabileceği bir görüntü işleme biçimidir.

Öğrenme hedefleri

Özel Görüntü İşleme hizmetini kullanarak nesne algılama çözümü oluşturmayı öğrenin.

Önkoşullar

Azure portalında gezinebilme