Gelişen veri dünyasını anlama

Başlangıç
Veri Mühendisi
Azure

Veri sistemlerinin nasıl geliştiğini ve değişikliklerin veri uzmanlarını nasıl etkilediğini öğrenin. Şirket içi çözümlerle bulut verisi çözümleri arasındaki farkları keşfedin ve bulut teknolojilerine uygulanan örnek iş vakalarını değerlendirin.

Öğrenme hedefleri

Bu modülde şunları yapacaksınız:

  • Veri oluşturmadaki, rollerdeki ve teknolojilerdeki değişiklikleri hangi temel faktörlerin yönlendirdiğini öğrenin.
  • Şirket içi veri teknolojilerini ve bulut verisi teknolojilerini karşılaştırın.
  • Veri uzmanlarının rollerinin nasıl değiştiğinin ana hatlarını belirleyin.
  • Bu değişiklikleri uygulayan kullanım durumlarını belirleyin.

Önkoşullar

Yok