Temel veri kavramlarını keşfetme

Başlangıç
Yönetici
İş Kullanıcısı
Veri Mühendisi
Azure

Verileri düzenlemeyi ve işlemeyi öğrenin, ilişkisel ve ilişkisel olmayan veritabanlarını inceleyin ve verilerin toplu iş olarak veya akışlar kullanılarak nasıl işlenebileceğini keşfedin.

Öğrenme hedefleri

Bu modülde şunları yapacaksınız:

  • Verilerin nasıl tanımlandığını ve depolandığını belirleme
  • İlişkisel ve ilişkisel olmayan verilerin özelliklerini belirleme
  • Veri iş yüklerini açıklama ve ayırt etme
  • Toplu ve akış verilerini açıklama ve ayırt etme

Önkoşullar

Yok