Azure Analysis Services'den veri alma

Tamamlandı

Azure Analysis Services birden çok veri kaynağından veri almanıza, veriler arasında ilişkiler kurmanıza ve veriler üzerinde hesaplamalar oluşturmanıza olanak sağlayan bir Azure ürünüdür. Hesaplamalar veri çözümleme ifadeleri (DAX) kullanılarak oluşturulur. Azure Analysis Services, Power BI'daki veri modelleme ve depolama teknolojisine benzer.

Senaryoya devam edersek, Tailwind Traders mali tahmin verilerini depolamak için Azure Analysis Services kullanıyor. Sizden bu verileri farklı bir veritabanında yer alan gerçek satış verileriyle karşılaştırmanız istendi. Azure Analysis Services küplerinden veri alma işlemi şu açılardan SQL Server'dan veri almaya benzer:

  • Sunucuda kimlik doğrulaması yapabilirsiniz.
  • Kullanmak istediğiniz küpü seçebilirsiniz.
  • İhtiyacınız olan tabloları seçebilirsiniz.

Azure Analysis Services küpleri ile SQL Server arasındaki önemli farklar şunlardır:

  • Analysis Services küplerinin zaten küpün içinde yapılan hesaplamaları vardır. Bu konu daha sonra daha ayrıntılı açıklanacaktır.
  • Tablonun tamamına ihtiyacınız yoksa verileri doğrudan sorgulayabilirsiniz. SQL Server'da büyük olasılıkla yapacağınız gibi verileri Transact-SQL (T-SQL) kullanarak sorgulamak yerine, çok boyutlu ifadeler (MDX) veya veri çözümleme ifadeleri (DAX) kullanabilirsiniz.

Azure Analysis Services'de verilere bağlanma  

Daha önce de belirtildiği gibi, Power BI Desktop'taki Veri alma özelliğini kullanırsınız. Analysis Services'i seçtiğinizde iki seçenekle birlikte sizden sunucu adresi ve veritabanı adı istenir: İçeri Aktarma ve Canlı bağlan.

SQL Server Analysis Services veritabanı iletişim kutusunun ekran görüntüsü.

Canlı bağlan Azure Analysis Services'in yeni seçeneğidir. Azure Analysis Services, Power BI'a benzer biçimde hesaplamaları oluşturmak için tablo modeli ve DAX kullanır. Bu modeller birbiriyle uyumludur. Canlı bağlan seçeneğini kullanmak, tüm verileri ve DAX hesaplamalarını Power BI'a aktarmak zorunda kalmadan özgün konumlarında tutmanıza yardımcı olur. Azure Analysis Services'in hızlı bir yenileme zamanlaması olabilir. Diğer bir deyişle veriler hizmette yenilendiğinde Power BI raporları hemen güncelleştirilir; bunun için bir Power BI yenileme zamanlaması başlatmak gerekmez. Bu işlem raporunuzdaki verilerin dakikliğini geliştirebilir.

İlişkisel veritabanına benzer biçimde, kullanmak istediğiniz tabloları seçebilirsiniz. Azure Analysis Services modelini doğrudan sorgulamak isterseniz DAX veya MDX kullanabilirsiniz.

Büyük olasılıkla veriyi Power BI içerisine aktaracaksınız. Bunun kabul edilebilir bir alternatifi istediğiniz diğer tüm verileri (Excel'den, SQL Server'dan vb.) Azure Analysis Services modeline aktarmak ve ardından canlı bağlantı kullanmaktır. Bu yaklaşım kullanıldığında veri modelleme ve DAX ölçülerinin tümü tek konumda gerçekleştirilir ve çözümünüzü korumak için çok daha basit ve kolay bir yol sağlanır.

Power BI'ı Azure Analysis Services'e bağlama hakkında daha fazla bilgi için Power BI ile bağlantı belgelerine bakın.