Kullanmaya başlayın ile Azure Quantum

Başlangıç
Geliştirici
Kuantum

Azure Quantum' Azure Quantum, neler sun sunsa da bulutta iş çalıştırmak için Azure Quantum çalışma alanı oluşturma hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Öğrenme hedefleri

Bu modülde şunları yapacaksınız:

  • Kuantum bilgi işlem Azure Quantum iyileştirme gibi hizmet sunan hizmetleri keşfedin.
  • Azure hesabınızla ilgili bilgileri Azure Quantum.
  • Çalışma alanı Azure Quantum oluşturun.
  • Uygulama etki alanları hakkında bilgi Azure Quantum.

Önkoşullar

Azure Quantum hizmetini kullanmak için etkin bir Azure aboneliğine ihtiyacınız vardır. Azure hesabı ve aboneliği oluşturma hakkında daha fazla bilgi için Azure hesabı Microsoft Learn modülünü ziyaret edin.