Azure VM 'lerinde SAP iş yükleri için Azure Izlemeyi uygulama

Orta
Yönetici
Azure

Bu modülde, Azure 'da SAP için izlemeyi seçip yapılandırmayı öğrenirsiniz ve Azure Izleyici 'de Log Analytics arabirimine gitmeniz gerekir.

Öğrenme hedefleri

Bu modülde şunları yapacaksınız:

  • Uygun izleme çözümünü seçin.
  • Azure Izleyici günlüklerini ve VM'ler için Azure İzleyici değerlendirin.
  • Log Analytics çalışma alanını yapılandırma.
  • Azure Izleyici 'de Log Analytics arabirimine gidin.

Önkoşullar

Azure'da sanal makine oluşturma, yönetme ve bakımını yapma hakkında bilgi. İzleme, günlüğe kaydetme ve uyarılar gibi işletimsel kavramların temel bilgileri. Bilgileri filtrelemek ve ayıklamak için veri kümelerini sorgulama hakkında bilgi sahibi