Uygulama uygulamanıza veri Windows 10 uygulama

Başlangıç
Geliştirici
Windows

Kullanıcı arabirimi ile veri arasındaki ilişki hakkında bilgi Windows 10 uygulamalarınıza veri bağlama uygulama.

Öğrenme hedefleri

Bu modülde şunları yapacaksınız:

 • Basit metin verilerini görüntüleme ve otomatik olarak güncelleştirme.
 • Kullanıcı arabirimi giriş aldığında C# özelliklerini otomatik olarak güncelleştirin.
 • Kullanıcı arabiriminde veri değişikliklerini otomatik olarak yansıtma.
 • Daha karmaşık veri yapılarının listesini gösterme ve düzenleme.

Önkoşullar

 • Güncel Windows 10 sürümünü çalıştıran bir bilgisayar. En son sürümü çalıştırmayı doğrulamak için Güncelleştirme'ye Ayarlar > Windows gidin.
 • Uygulamanın en son Visual Studio yüklenir.
 • ve dahil olmak üzere Windows temel kavramlarını StackPanel Grid anlama.
 • Visual Studio'da yeni UWP projeleri oluşturma.
 • C# hakkında bilgi.
 • XAML hakkında temel bilgiler.
 • ve dahil olmak üzere UWP düzeni hakkında temel StackPanel Grid bilgiler.